BECCIU Giovanni Angelo (1948- )

Kardinaldiakon uten rettigheter, prefekt emeritus for Helligkåringskongregasjonen (2018-20)

Født: Giovanni Angelo Becciu ble født den 2. juni 1948 i Pattada i provinsen og erkebispedømmet Sassari på Sardinia i Italia.

Prest: Han ble presteviet den 27. august 1972 av biskop Francesco Cogoni og inkardinert i bispedømmet Ozieri på Sardinia. Deretter fortsatte han sine studier og tok en doktorgrad i kirkerett. Den 1. mai 1984 begynte han sin tjeneste i Vatikanets diplomatiske korps. Han ble først stasjonert i Den Sentralafrikanske Republikk og deretter i Sudan, New Zealand, Liberia, Storbritannia, Frankrike og i USA.

Biskop: Den 15. oktober 2001 ble han utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularerkebiskop av Roselle (Rusellae) og til apostolisk nuntius i Angola, og den 15. november 2001 dessuten til nuntius i São Tomé e Principe. Han ble bispeviet den 1. desember 2001 av kardinalstatssekretær Angelo Sodano, assistert av senere kardinal Paolo Romeo og biskop Sebastiano Sanguinetti. I Angola var Filoni våren 2009 vert for pave Benedikt XVI i hovedstaden Luanda. I juli samme år sendte paven ham som nuntius til Cuba.

Den 10. mai 2011 utnevnte paven ham til Sostituto (substitutt = avdelingsleder) for Statssekretariatets Første Seksjon (Vatikanets «innenriksminister»). Denne stillingen regnes som «nummer tre» i Vatikanet etter paven og statssekretæren. Han erstattet erkebiskop Fernando Filoni (65), som ble utnevnt til ny prefekt for Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide). Han ledet i denne stillingen under kardinalstatssekretæren (Tarcisio Bertone og senere Pietro Parolin)  Statssekretariatets første seksjon, seksjonen for alminnelige anliggender, mens lederen for andre seksjon, seksjonen for forbindelsene med statene, ledes av Vatikanets «utenriksminister».

Hans plikter i Statssekretariatet inkluderte organiseringen av den romerske kuriens aktiviteter og utnevnelser til embeter i kurien, behandling av pavelige dokumenter samt offentliggjøring av offisielle uttalelser. Han oppbevarte også det pavelige segl og Fiskerens ring. Han er en av pave Frans’ fortrolige, og i 2017 utnevnte paven ham til sin spesialdelegat til Malteserordenen for å følge opp deres reformarbeid.

Kardinal: Den 20. mai 2018 kunngjorde pave Frans at han vil kreere erkebiskop Becciu til kardinal i et konsistorium den 29. juni. Den 26. mai kunngjorde paven at han har utnevnt kardinal-elekt til ny prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet etter kardinal Angelo Amato SDB, som går av for aldersgrensen ved fylte åtti år. Becciu skal overta sitt nye embete som prefekt i slutten av august, og i mellomtiden fortsetter han som Sustituto i Statssekretariatet til den 29. juni. Han fortsetter også som spesialdelegat til den suverene militære Malteserordenen.

Om kvelden den 24. september 2020 meldte Vatican News overraskende at paven hadde innvilget kardinal Beccius avskjedssøknad, og samtidig mistet han alle rettigheter og plikter som tilhører kardinalstatusen. Det er uklart hva som ligger bak. Becciu uttalte til journalister dagen etter at paven ga ham sparken ved å forlange at han innleverte sin avskjedssøknad. Paven begrunnet dette med at han ikke lenger hadde tillit til kardinalen. Becciu sa at han ikke hadde gjort noe galt.

av Webmaster publisert 15.11.2001, sist endret 27.09.2020 - 13:25