16 prosent flere i gudstjeneste på 10 år i Kristiansand

 

P. Eikenes: Veksten er en glede, velsignelse og utfordring

Alle-sjeler_Kirkegård.jpeg

KATEKESEREKORD: Over 270 barn og ungdommer deltok på katekese i St. Ansgar menighet høsten 2019. Det er rekord. I forbindelse med allesjelersdag var første- og andreårskonfirmantene sammen med kateketene og p. Dawid Banaś på Kristiansand kirkegård for å velsigne katolske graver. Foto: St. Ansgar menighets nettside

 

Mens tendensen i resten av landet er at færre enn før går i kirken på søndag, går det motsatt vei i Kristiansand. Det sørger katolikker og frikirkegjengere for.

 

Tekst: NTB / katolsk.no

 

Ifølge en undersøkelse avisa Dagen gjengir fredag, gjennomført blant 44 menigheter og kristne organisasjoner, har gudstjenestedeltagelsen i Kristiansand økt fra 5712 personer i gjennomsnitt hver søndag i 2008 til 7663 i 2018. Det er en økning på hele 16 prosent på ti år.

Fredag presenteres de ferske tallene for menighetene i byen under Fellesmøtene , en konferanse som samler menigheter og organisasjoner i byen.

Tallene viser at Den norske kirke går merkbart tilbake i Kristiansand, slik tilfellet er også i resten av landet.

De andre kirkene i byen vokser imidlertid så sterkt at kirkebesøket til sammen øker: Katolikkene hadde i snitt 380 deltagere hver søndag i 2008, men hele 700 i 2018, mens frikirkemenighetene har økt fra 3 013 til 4 594 deltagere hver søndag i samme periode. Iløpet av en uke er ca. 200 innom til hverdagsmesse.  

– Enkelte kirkesamfunn har hatt en eksplosiv vekst. Den generelle gudstjenestedeltagelsen har vært økende, sier Sindre Olafsrud, daglig leder i analysebyrået Nordic Navigation, som sier innvandring og såkalt menighetsplanting har mye å si.

 

foto1.jpg

Bekrefter enorm vekst

Tidligere sogneprest i St. Ansgar menighet i Kristiansand p. Frode Eikenes kan ikke bekrefte Dagens tall, men bekrefter menighetens enorme vekst i medlemmer og aktivitet:

– Da jeg kom i 2009 hadde menigheten litt over 2000 medlemmer, og da jeg dro i 2019 var det godt over 4000, sier Eikenes. Den katolske kirkes medlemsregister viser at det pr. 31.12.2009 var 2 318 registrerte medlemmer i St. Ansgar menighet. De tre største gruppene var Norge (37,8%), Polen (13,2%) og Vietnam (10,9%).

– Veksten i antall katolikker i Norge forklarer også veksten i antall troende som feirer messe – og denne tendensen er ikke unik for St. Ansgar. Vi har opplevd det samme over så å si hele landet. Årsaken er innvandring, spesielt fra Polen, sier p. Eikenes. 

I dag er det 4597 registrerte medlemmer i St. Ansgar menighet, og de tre største nasjonale gruppene er Polen (33,1%), Norge (26,6%) og Litauen (7,1%).

 

Velsignelse og utfordring

P. Frode Eikenes, som nå er sogneprest t i St. Elisabeth menighet på Eikeli,  presiserer at veksten som menigheten i Kristiansand har opplevd, er typisk for katolske menigheter i Norge. Han mener at den stort sett har vært en glede, velsignelse og stor utfordring.

– Jeg ble prest på 1990-tallet, mens vi ennå var en liten kirke. Det var koselig, men jeg vil ikke tilbake dit, sier p. Eikenes. Han forteller at økningen i antall katolikker naturligvis fører til at flere deltar i viktig menighetsarbeid, at kirkene fylles til messe, men også om prester som føler at de ikke strekker til:

– Noen språkgrupper er dessuten så små at vi ikke har mulighet til å betjene dem på deres morsmål. Flere menigheter opplever også fysiske plassproblemer. Det viser at vi med en så stor og rask vekst ikke henger helt med og lider under voksesmerter. 

I tillegg minner han om at også de som var i menighetene før den store veksten, skal ivaretas: 

– De som har vært her lengst, skal ikke fremmedgjøres, men fremdeles føle seg hjemme i menigheten sin. Det er viktig.