Kunngjøringer fra biskop Bernt Eidsvig

Biskop Bernt I. Eidsvig har følgende kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift:

 

P. Ole Martin Stamnestrø løses fra sine embeder som generalvikar i Trondheim stift og sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund, med virkning fra den 1.  mars 2020. P. Ole Martin Stamnestrø inntrer i novisiatet ved oratorianer-ordenens hus i London (Brompton Oratory).

 

Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen, Can.Reg er utnevnt til embedet som generalvikar i Trondheim stift med virkning fra den 1. mars 2020.


P. Khiem Duc Nguyen løses fra sitt embede som sogneadministrator i Sta. Sunniva menighet, Molde, med virkning fra 1. mars 2020, og er fra samme dato utnevnt til sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund.

 

Ny sogneadministrator i Sta. Sunniva menighet i Molde kunngjøres innen kort tid.