Like mange tvillingaborter etter innføring av nevndbehandling

– Den triste realiteten er at ett barn overlever og får mulighet til å vokse opp, mens tvillingbroren eller -søsteren ikke får samme mulighet

IMG_0775.jpeg

VANVITTIG: – At 15 friske tvillinger er blitt abortert, understreker bare vanviddet i det hele, sier p. Hallvard Hole om opptellingen av tvillingaborter etter at den endrede abortloven ble innført 1. september 2019. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

 

Den endrede abortloven har ikke gitt noen endringer i antall fosterreduksjoner, viser tall fra St. Olavs hospital. – Dette er fortsatt en lov som ikke tar på alvor fosterets verdi og verdighet, sier p. Hallvard Hole.

 

Tekst: NTB / katolsk.no

 

Totalt ble det utført 23 fosterreduksjoner i 2019, 15 av dem var av friske fostre.

– Siden loven trådte i kraft er det blitt uført seks fosterreduksjoner, noe som er normalen, sier Torbjørn Moe Eggebø ved Senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital til P4.

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim er de eneste som gjennomfører fosterreduksjoner, såkalt tvillingabort, i Norge.

– Hva mener Kirken om lovendringene, p. Hallvard Hole?

– Alle lovendringer som bidrar til at ufødte barn får et sterkere rettsvern, og forhåpentlig redder liv, stiller Kirken seg positiv til. Slik var det også med den nye abortloven. Samtidig må det understrekes at dette fortsatt er en lov som ikke tar på alvor fosterets verdi og verdighet. Om det er kvinnen, eller i siste instans en nevd som tar avgjørelsen om abort, så innebærer det i seg selv et direkte angrep på et menneskeliv, sier han.

Stortinget vedtok endringene i Abortloven 14. juni 2019, og  den nye abortloven ble innført 1. september 2019. Kvinner som er gravide med flerlinger, må nå legge frem sin sak for en abortnemnd hvis de ønsker å fjerne ett eller flere friske fostre.

– Hvilke tanker gjør du deg når du hører at 15 friske tvillinger er tatt av dage?

– At 15 friske tvillinger er blitt abortert, understreker bare vanviddet i det hele. Samtidig er nettopp en slik kategorisering av frisk og syk noe som bidrar til å minske menneskeverdet. Det er tross alt ikke statistikk det er snakk om her, men individer som deg og meg som ikke får lov til å vokse opp og utvikle seg som mennesker, om de så er syk eller frisk.

 

Glad Jordmorforening

Jordmorforeningen var blant dem som var kritiske til loven og ønsket mer utredning før loven ble innført. De mener det er for tidlig å konkludere med at loven ikke fører til endringer i fosterreduksjoner, men leder Kari Aarø sier at de er glad for at like mange kvinner har fått gjennom sitt ønske nå som før.

– Hva er din reaksjon på Aarøs uttalelser, p. Hole?

– Personlig må jeg si det berører meg sterkt at Aarø er glad for at ting fortsetter som før. Jeg har selv to yngre søsken som er tvillinger. Det er problematisk at hun velger å fokusere på kvinnens valg, mens hun som jordmor utmerket godt kjenner til detaljene i hvordan en fosterreduksjon gjennomføres og hva resultatet blir. Den triste realiteten er, i hvert eneste tilfelle, at ett barn overlever og får mulighet til å vokse opp, mens tvillingbroren eller -søsteren ikke får samme mulighet. I stedet får barnet en dødssprøyte, og blir avlivet på samme måte som dyr. Det er hjerteskjærende. Det vanskelig å forestille seg at noen kan være glad for noe slikt.

 

 

Les på polsk