Nytt finansråd i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

 

Med virkning fra 1. januar 2020 er følgende personer utnevnt til medlemmer av bispedømmets finansråd:

 

Finansrådets medlemmer utnevnes for en periode på fem år.