Ogłoszenia biskupa Bernta Eidsviga

Biskup Bernt I. Eidsvig podaje następujące komunikaty dla diecezji katolickiej w Oslo i prelatury Trondheim:7ea20f91-c56b-43b8-aeb4-1a9cca4f6fc1.png

 

Ks. Ole Martin Stamnestrø  zostaje zwolniony z obowiązków wikariusza generalnego prelatury Trondheim oraz administratora parafii NMP w Ålesund ze skutkiem od 1 marca 2020 r. Ks. Ole Martin Stamnestrø dołączy do nowicjatu Kongregacji w Oratorium św. Filipa Neri w Londynie (Oratorium Brompton).

 

 

Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen, Can. Reg  zostaje powołany na stanowisko wikariusza generalnego prelatury Trondheim ze skutkiem od 1 marca 2020 r.

 

 

Ks. Khiem Duc Nguyen zostaje zwolniony z obowiązków administratora parafii św. Sunnivy w Molde  z dniem 1 marca 2020 r. I od tego samego dnia zostaje mianowany administratorem parafii NMP w Ålesund.

 

Nowy administrator parafii św. Sunnivy w Molde zostanie wkrótce ogłoszony.

 

Czytaj po norwesku