Paven i preken: – Kristne uten glede er fanger av formaliteter

 

Pave Frans i Santa Marta-kapellet: – Ikke bli en gledesløs troende som Mikal! 

sqCOEKbXTG4.jpg

GLEDES-OPPFORDRING: Vi trenger glade forkynnere av evangeliet, formante pave Frans i sin preken tirsdag 28. januar 2020.  Foto: REUTERS/Stefano Rellandini

 

Pave Frans oppfordrer kristne til ikke å skamme seg over å uttrykke sin glede over å møte Gud og å merke hans nærhet. Han delte sin formaning med de troende under morgenmessen i Santa Martas kapell tirsdag 28. januar. Den hellige far fortalte at Kirkens budskap i fortsettelsen må forkynnes med glede.

 

Pave Frans preken var inspirert av dagens første lesning: Andre Samuelsbok (2 Sam 6,12b–15.17–19), som forteller om hvordan kong David og hele Israels folk feirer paktkistens tilbakekomst til Jerusalem.  

 

Folket feirer at Gud er nær

Folket merket Guds nærvær og de feiret, sa paven. Kong David ledet prosesjonen og ofret en okse og en gjøkalv. Han tok del i folkets feiring og ropte, sang og danset sammen med dem «av all makt foran Herrens ansikt».

At Gud var med dem, var grunnen til feiringen, sa pave Frans: David danser foran folket og uttrykker sin glede uten beskjedenhet. Paven sa at gleden var åndelig, at den kom av Herrens møte med sitt folk og Herrens tilbakekomst. David elsker Gud, og han er fylt av glede og henrykkelse over å kunne bringe Guds paktkiste tilbake med dans og sang, sammen med sitt folk.

Paven påpekte at vi også opplever glede og feirer når «vi er sammen med Herren» i våre menigheter eller landsbyer. Paven mintes Bibelens fortelling om Nehemja og folket som gråt da de hørte at lovboken var funnet – og de fortsatte feiringen hjemme.

 

Forakt for glede

Paven fortsatte å fortelle om David og sa at da kongen kom hjem til én av sine koner, Mikal, Sauls datter, så møtte hun ham med forakt og bebreidet ham for å ha danset skamløs og naken sammen med folket.  

Paven beskrev Mikals reaksjon som en hån mot «ærlig religiøsitet» og den spontane glede som oppstår i møte med Herren. David svarte henne: «Det var for Herrens ansikt jeg danset, for ham som utvalgte meg i stedet for din far og hele hans hus og satte meg til fyrste over Herrens folk, over Israel. 22 Jeg kan fornedre meg enda mer og bli enda mindre i mine egne øyne. Men hos disse tjenestejentene som du snakker om, skal jeg vinne ære!» (2 Sam 6, 21 – 22)

Bibelen forteller at Mikal ble straffet for sin hån og hun ble aldri med barn. Uten glede i hjertet bærer troen heller ikke frukter, sa paven.

 

Trenger gledesfylte forkynnere

Pave Frans fortalte at gleden over troen og å møte Herren ikke bare er åndelig, den kan deles i vår fysiske verden: Etter velsignelsen delte kong David «ut et lite, rundt brød, en daddelkake og en rosinkake til hver mann og kvinne i folket, den store mengden av israelitter. Så gikk alle hver til sitt.»  (2 Sam 6, 19).

«Guds ord er ikke fremmed for feiring», sa pave Frans. Han advarte samtidig mot tøylesløs feiring som går utover alle grenser og blir et mål i seg selv.

Paven viste til Den hellige pave Johannes Paul IIs «Evangelii Nuntiandi», som også oppfordrer til å vise glede i troen.

Deretter avsluttet Den hellige far med å sammenfatte sine tanker:

«Vi vil ikke kunne fortsette å forkynne Det glade budskap med kjedelige og bitre forkynnere! Det vil kun bli spredd gjennom glade forkynnere, som er full av liv!»

Paven oppfordret de troende til å vise seg glede over Guds ord, over å være kristne og å ta med sin tro inn i fremtiden. Han formante forsamlingen til å feire uten å føle skam og til ikke å bli en gledesløs troende som Mikal: En kristen som er fengslet av formaliteter.

 

Les mer