-Gjør noe med forskjellene i verden!

Finansworkshop.jpeg

STOR KONFERANSE: Verdens økonomiske ledere diskuterte vår tids store utfordringer under en konferanse i Vatikanet den 5. februar. FOTO: Vatican News

 

Pave Frans oppfordrer verdens ledere til å gjøre noe med de store økonomiske ulikhetene.

 

Onsdag 5. februar arrangerte Vatikanet en konferanse for finansministrene fra Frankrike, Argentina, Mexico, Paraguay og El Salvador samt for direktøren for Det internasjonale pengefondet og Nobelprisvinner Joseph Stiglitz. Konferansen, med temaet «Nye former for solidaritet», fant sted på Det pontifikale akademi for samfunnsvitenskap. Klimaendringene, pavens budskap og den katolske sosiallære utgjorde ryggraden i konferansens debatter. Deltagerne – biskoper, økonomer og finansministre – reflekterte over hvordan finansaktører og politikere kan arbeide for en inkluderende verden, og de diskuterte «inkludering, integrering og innovasjon» i lys av økende global ulikhet.

 

Bygge broer

Under workshopen henstilte pave Frans til sentrale aktører i verdensøkonomien om å arbeide for å utjevne inntektsforskjeller, om å prioritere de fattiges behov og hjelpe alle dem som faller utenfor samfunnet som en følge av globaliseringen, melder Vatican News.

Pave Frans påpekte de farer som ligger i dagens rådende økonomiske system og understreket at det er mange måter å bygge broer mellom de rike og de fattige på.

-Verden er rik, likevel øker antall fattige mennesker rundt oss. Flere hundre millioner sliter i ekstrem fattigdom og mangler mat, bolig, helsetjenester, skolegang, strøm og drikkevann. Fem millioner barn vil i år dø av årsaker som kan relateres til fattigdom, sa pave Frans, ifølge Vatican News. Han la til at økende økonomiske forskjeller i verden gjør at mange mennesker blir tvunget ut i prostitusjon, tvangsarbeid og organhandel.

 

Vi må handle

Men disse harde fakta må få oss til å handle, ikke til å bli fortvilet.

-Dette er problemer som kan løses. Vi er ikke evig dømt til global ulikhet. Fattigdom kan bekjempes og overvinnes, hvis vi kan få på plass et økonomisk system som inkluderer, gir mat, klær og helbreder dem som samfunnsutviklingen har latt stå igjen. Vi må velge hva og hvem vi skal prioritere. Vi kan velge enten en vei som fører til økt sosial urettferdighet og vold, eller en vei som gjør våre samfunnsøkonomiske systemer mer menneskelige, sa paven.

Pave Frans fremholdt hvordan ekstrem fattigdom har eksistert side om side med ekstrem rikdom gjennom store deler av historien. I dag eier verdens femti rikeste personer verdier tilsvarende 2,2 trillioner US dollar. De alene kan finansiere medisinsk behandling og utdanning for hvert eneste fattig barn i verden, enten gjennom skattlegging eller gjennom filantropi. De kan redde millioner av liv hvert eneste år.

 

Mot skattelette til de rike

Paven fordømte systemer for at rike skal kunne unndra seg beskatning som «syndefulle strukturer», ifølge Vatican News.

-Hvert eneste år forsvinner hundrevis av millioner av dollar til skatteparadiser. Dette er midler som burde gå til å finansiere helse og utdanning, sa paven.

 

Medansvar

Hva gjelder løsninger på de store utfordringene, oppfordret paven verdens ledere til medansvar i bygging av brorskap og tillit. Banker og finansinstitusjoner må hjelpe vanskeligstilte mennesker og utviklingsland til å nå en viss utviklingsstandard.

-Sosial trygghet, minimumsinntekt, universelle helsetjenester og utdanning for alle er det vi kan kalle økonomiske rettigheter som er grunnlaget for vår menneskelige solidaritet, sa paven.

 

Herrens virke

Til slutt inviterte pave Frans workshop-deltagerne til å bruke sin autoritet og sine posisjoner til å fremme økt velferd for de fattige, sletting av gjelden til gjeldstyngede stater og økt miljø-og klima-innsats.

-Vi feirer muligheten til å gjenkjenne at vi alle er medarbeidere i Herrens virke, og at vi har muligheten til å endre verdens gang til fordel for alle menneskers verdighet, spesielt verdigheten til dem som opplever at de holdes utenfor, sa pave Frans.

 

Stiglitz.jpg 

ENIG MED PAVE FRANS: Den verdenskjente økonomen og nobelprisvinneren Joseph Stiglitz, professor ved Columbia-universitetet. FOTO: REUTERS/Thomas Peter/Pool

 

Støttet paven

Paven fikk stor støtte fra en av konferansens hovedtalere, Nobelprisvinner Joseph Stiglitz. Han understrekte kapitalismens krise, som spenner fra økt ulikhet til klimaendringer og moralsk krise. Stiglitz mente en avgjørende vei fremover vil være å reformere markedsøkonomien og kapitalismen, og å skape bedre balanse mellom markeder, regjeringer og sivilsamfunnet. Det kan skje ved hjelp av et bredere system med mer vekt på NGO-er, kooperativer og å understreke mer solidaritet, mer utjevning.

-Vi er nødt til å gjøre mange ting, det finnes ingen universalløsning, sa Stiglitz. Han fremhevet nye regelverk som hindrer skatteunndragelser, mer progressiv skatt, økt forhandlingsstyrke til arbeidere og sterkere fagforeninger.

Stiglitz påpekte også viktigheten av å få rammeverk som sikrer at bedrifter ikke bare følger opp aksjeeiernes interesser, men også på samme måte prioriterer alle interessentene: kundene, ansatte, samfunnet de virker i og planeten der vi alle lever. (Vatican News)