Informasjon om koronaviruset (SARS-CoV-2.)

 

Tiltak og råd for å hindre og begrense korona-smitte

Unknown.jpeg

 

Tilfeller av koronaviruset oppdages i stadig flere land over hele verden. Flere er også smittet i Norge. Folkehelseinstituttet informerer fortløpende om situasjonen og Oslo katolske bispedømme følger de retningslinjene som til enhver tid gjelder.

 

Inntil videre informerer myndighetene om at dersom man ikke har vært i områder med aktiv spredning eller hatt kontakt med smittede personer, så er risken for å bli smittet svært liten. Vi gjennomfører derfor foreløpig messer, møter og reiser innen Norge som planlagt. Utenlandsreiser kan fordre større aktsomhet.

 

Når det gjelder feiring av messe, anbefales følgende tiltak for å redusere smitte:

 

  • Utelat fredshilsenen i messen (bukk eller nikk heller høflig og vennlig til hverandre)
  • Kommunion i én skikkelse (kun hostien, ta den imot med hånden)*
  • Tomme vievannskar (ved inngang/utgang)

 

Vi vil også minne om at helsemyndighetenes fremste råd for å unngå smitte er å vaske hendene ofte med såpe og lunkent vann. Hånddesinfeksjon (alkoholbasert) kan være et alternativ når man ikke har mulighet til å vaske hendene.

Dersom du er i nærheten av andre, er det et godt alternativ å hoste eller nyse inn i albuekroken. Dersom du hoster direkte inn i hendene vil du lett kunne overføre smittestoffer til hendene og videre direkte til andre eller indirekte via gjenstander.

 

Skulle det bli behov for ytterligere tiltak, vil vi informere om dette.

Følg med på katolsk.no.

 

Les på polsk

 

Les Folkehelseinstituttets råd og følg dem

 

* Kommunion på tungen forbys ikke, men er medisinsk ikke å anbefale. Håndkommunion har vært anbefalt siden 1960-årene, men er ingen tvang.