Kunstig intelligens (KI): – Vi må snakke om de nye utfordringene

Abort og eutanasi har lenge vært viktige utfordringer for Kirkens livsetikk. Hva gjør vi når nye utfordringer setter vårt samfunn, våre verdier og menneskesyn på prøve?

D2E3736C-414A-4AAF-9906-36F3CE1B3F49_1_201_a.jpeg 

DET PAVELIG AKADEMI: Det siste året har Det pavelige akademi for livet jobbet med utfordringer og problemstillinger knyttet til temaet kunstig intelligens. 

 

Den 25.–28. februar 2020 inviterte Det pavelige akademi for livet geistlige og lekfolk, forskere, akademikere, leger, vitenskapsmenn og -kvinner, politikere samt representanter for verdens største teknologi- selskaper, som Microsoft og IBM, til en viktig diskusjon i Vatikanet. Hvordan møter vi utfordringene fra kunstig intelligens (KI), og hvilke etiske problemstillinger følger av denne nye teknologien som  i stadig høyere grad påvirker verdenssamfunnet?

 

Tekst og foto: Kathrine Låver

 

ROMA: Det pavelige akademi for livet startet i fjor med å arbeide med tematikken og spørsmålene på oppfordring fra pave Frans. Men hvorfor er akkurat disse spørsmålene så viktige for Vatikanet, og hvilke svar forventer man? Katolsk.no stilte spørsmålene til presidenten for Det pavelige akademi, erkebiskop Vincenzo Paglia.

 

– Hvorfor er det så viktig for pave Frans at Akademiet tar opp spørsmål knyttet til kunstig intelligens?

– Vi ser at den verden vi lever i er i ferd med å gjennomgå store endringer. En av pådriverne er utvikling av ny teknologi og nye måter å utnytte den på. For første gang i historien kan vi gripe inn, manipulere og transformere mennesket og samfunnet på helt nye måter enn tidligere. Dette har både positive og negative sider. De positive sidene er muligheten til å helbrede og kurere, ved at vi ved hjelp av ny teknologi får fremskritt innenfor medisin og forskning. De negative sidene er muligheten til å endre mennesket, for eksempel ved genmodifisering. Derfor er det ekstremt viktig at vi skaper bevissthet rundt de ulike aspektene ved denne type teknologi slik at mennesket alltid står i sentrum, og at vi bevarer menneskelig solidaritet, frihet og verdi. Vi må alltid ha dette i bakhodet, og lære av de mange forferdelige hendelsene gjennom verdenshistorien, slik at vi nå skaper en fremtid hvor vi ikke gjentar de samme feilene.

 

 

Nye utfordringer 

Pave Frans skrev et brev til erkebiskop Paglia hvor han oppfordret Akademiet til å vie 2019 og 2020 til å reflektere rundt dette temaet siden Akademiets misjon er å fremme Kirkens livsetikk. Kirken har tidligere snakket mye om de mer kjente problemstillingene som abort og eutanasi, men det er viktig også å se på de nye utfordringene som påvirker samfunnet.
 

– Hva er Kirkens rolle?

– Kirkens rolle er å være en pilegrim som går ved siden av teknologien slik at vi kan hjelpe verden med å bygge et felles perspektiv, som tar vare på storfamilien og det felles beste. Det er viktig at vi forstår hva som er i ferd med å skje, og at vi passer på at det er mennesket som er hovedpersonen i den innovative utviklingen, og ikke maskinen. Derfor ønsket vi å organisere dette seminaret slik at mennesker med ulike bakgrunner og fra forskjellige akademiske områder kan komme sammen og starte denne samtalen. Den er utrolig viktig for den retningen verden er i ferd med å ta.

 

IMG_7901.jpg

START DISKUSJONEN: Kirkens rolle er å starte diskusjonen rundt de etiske perspektivene slik at menneskets verdi blir ivaretatt. 

 

– Hva har Akademiet gjort så langt?

–Vi har åpnet opp for en debatt hvor vi har fokusert på tre aspekter:

  1. Etiske perspektiver som påser at det ikke utvikles algoritmer som erstatter eller usynliggjør mennesket.

 

  1. Personvern og kunnskapsdeling. Vi har alle hørt om kapitalismens overvåkning. Til dette feltet hører personvern, og deling av personinformasjon. Hvem vet hva om oss, og hva brukes vår personinformasjon til? Dette er spørsmål som dukker opp i denne sammenhengen.

 

  1. Det juridiske aspektet. Det er nødvendig å definere retningslinjer slik at det er mulig å påse at punkt en og to følger en utvikling regulert med de samme reglene for alle.

  

–  Hvordan oppsto kontakten med noen av verdens største teknologiselskaper?

– For et år siden tok Brad Smith presidenten av Microsoft kontakt med meg fordi han ønsket å få Kirkens perspektiver på fremtidige aktiviteter for selskapet. Han sa at han skulle komme til Europa for en reise til Tyskland, og kunne like gjerne stoppe innom Vatikanet. For å være relevante må Microsoft hele tiden utvikle ny programvare og teknologi. Han fortalte at med den nye teknologien kan de hjelpe blinde mennesker til å se og døve til å høre, liksom Jesus. Teknologien retter fokus mot nye muligheter som kan hjelpe mennesket, men har også sider som kan misbrukes. Disse spørsmålene er Microsoft klar over, og derfor er det viktig at vi åpner opp for samtaler rundt temaene. IBM fikk vite om vårt initiativ her i Vatikanet, og ville ta del i refleksjonene.

 

IMG_7781.jpg

FØRSTE SKRITT: Microsoft er klar over den påvirkningen de har på samfunnet, og ønsket å åpne opp for dialog med Kirken for å kunne takle de etiske utfordringene.
 
Algoritmer til det felles beste

Gjennom denne kontakten så Akademiet muligheten til å bevisstgjøre de ulike etiske og moralske utfordringene disse store teknologiselskapene står overfor når de oppdager og lager algoritmer som påvirker mennesker. Det er viktig å ha disse in mente, slik at de kan lage algoritmer basert på det felles beste. 


På seminarets siste dag vil Akademiet fremlegge et dokument kalt "Roma etterlyser etiske retningslinjer innen kunstig intelligens". Det vil bli undertegnet av presidenten for Microsoft, Brad Smith, konserndirektøren for IBM, John Kelly III, og generaldirektøren for FNs mat og landbrukso
rganisasjon, QU Dongyu.
 

– Forhåpentlig vil den etiske oppfordringen i dette dokumentet bety et viktig første skritt. Vi håper at andre teknologiselskaper og andre aktører vil delta sammen med oss på den videre vei, sier erkebiskop Vincenzo Paglia.

 

– Den norske regjeringen offentliggjorde 14. januar i år en nasjonal strategi for KI, hvor de ønsker at Norge skal være en ledende aktør innenfor feltet. Har du et råd til Norge?

– Mitt råd er det samme til alle europeiske land; gå sammen for å fremme et humanistisk perspektiv når det gjelder teknologi. Verden trenger et samlet Europa, siden de samme verdiene ikke er like viktig i alle deler av verden. 

 

 

Det pavelig akademi for livet:

Akademiet ble grunnlagt i 1994, og er dedikert til "studier, informasjon og dannelse av de viktigste problemene innenfor biomedisin og rett, relativt til å fremme og forsvare livet. 

Akademiets medlemmer er utnevnt av paven. Både geistlige og legpersoner er tilknyttet akademiet for å representere foskjellige grener innen biomedisin, vitenskap og etikk som er nært knyttet til problemområdene vedrørende å fremme og forsvare liv. Det er også en del tilknyttede medlemmer, samt en egen ungdomsgruppe som jobber for akademiets ulike studieområder. 
 
Erkebiskop Vinceno Paglia ble utnevnt til president for akademiet av pave Frans 15. august 2016.
 

 

Les mer: