Nytt klosterbygg på Tautra: Nå starter byggingen

 

Takknemlig for overveldende støtte: – Det viktigste er å be for oss! 

IMG_1690.jpeg

MER UTSIKT: Med nybygget følger ny utsikt for søstrene etter at pater Anthony har felt den gamle trerekken. – Færre trær og fuglekasser, men mer fjord og fjell og himmel, konstaterer Sr. Hanne-Maria Berentzen. Foto: Tautra Mariakloster

 

 

Søstrene på Tautra fikk rammetillatelse til bygging før jul 2019. Snart rigges brakker og anleggsvei legges. Før jul skal den nye klosterfløyen stå ferdig. 

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

– Kontrakten med entreprenør ble skrevet like før jul, med byggestart i februar/mars, og ferdigstillelse like før jul 2020, bekrefter sr. Hanne-Maria Berentzen.

Den milde vinteren har foreløpig spart øya innerst i Trondheimsfjorden for tele, så i uke 7 tar arbeidet på anleggsvei til. Det skal settes opp arbeidsbrakker, og søstrene håper at graving og bygging begynner tidlig i mars.

25. mars 2020 har søstrene lagt bak seg 21 år i Guds tjeneste på Tautra. Arbeidet har båret frukter og nyfløyen har vært under planlegging i snart to år:

– Vi vokser raskere enn vi kunne tenke oss. I løpet av et par tiår vokser vi oss også sammen, hvilket betyr at vi alle sammen forandrer oss.

Per juni 2019 hadde søstrene samlet inn noe over 20 millioner kroner av et totalbudsjett på 25 millioner kroner. Så begynte kostnadene å øke. 

– Da vi kom opp mot et budsjett på 30 millioner for nybygget, syntes vi det ble for dyrt, og ba entreprenør, arkitekter og prosjektleder foreslå endringer for å holde kostnadene innenfor de opprinnelige budsjettrammene, sier sr. Hanne-Maria.

De har arbeidet med kostnadskutt siden sommeren 2019, og er nå i mål.

– Våre samarbeidspartnere har gjort en god innsats og klart det, selv om vi har knappere margin på prisindeks og lønnsøkning.

– Hva er endret sammenlignet med de første planene?

– De er forenklet og arealet skåret ned med 84 kvadratmeter. Bygget er dessuten lagt litt høyere i terrenget, slik at vi sparer en del på graving. Mindre lagerplass, lavere takhøyde – og enklere heisløsning, men fremdeles beholder vi den fine utsikten mot fjorden, sier sr. Hanne-Maria.

Istedenfor skifer i fasaden, legges det kebony-behandlet panel. Det er også vedlikeholdsfritt, men mye billigere.

–  Vi tror det kan gli fint inn i landskapet og gi en kontrast til eksisterende bygg med Otta-skifer. Vi har gjort flere forenklinger og endringer i materialbruk, takket være svært åpne, kreative og kvalitetsbevisste arkitekter.

 

PRIORINNENS SIGNATUR: Priorinne Brigitte underskrev kontrakt med Grande
entreprenør like før jul. De lover ferdigstillelse 20.12.2020. Foto: Tautra Mariakloster
IMG_1794.jpeg  

Et grøderikt sted

Da det nye Mariaklosteret ble grunnlagt i 1999, var det nøyaktig 792 år siden sist gang en klostergrunnsten ble lagt ned på Tautra. Cisterciensermunkene fra Lyse kloster syd for Bergen kom til Frosta for å stifte det nye klosteret i 1207. På øyen i Trondheimsfjorden fant de et usedvanlig frodig og naturskjønt sted, helt i tråd med deres idealer.

– De fleste som kommer hit, bemerker stillheten her. Det er en stor gave for et kontemplativt kloster. Fjorden og nærheten til vannet gir også stor inspirasjon for det kontemplative liv. Dessuten har øya en del av de samme karaktertrekk som ørkenen, som jo er et sentralt motiv i vårt åndelige liv: Likeså slående som stillheten kan være, er vinden og det barske klimaet: 1,8 meters forskjell på flo og fjære bidrar også til opplevelsen av menneskets sårbarhet i naturen, sier sr. Hanne-Maria og poengterer at betydningen av å komme til et sted der munkene levde i bønn i over 300 år, ikke kan overvurderes.

 

BEFARING AV TOMT: En siste befaring med entreprenør,
prosjektleder og arkitekt før arbeidene begynner. Foto: Tautra Mariakloster

IMG_2051.jpegBygger for fremtiden

Fremdeles spirer det og gror på frodige Tautra, både i vegetativ og åndelig forstand. Veksten på innsiden av klostermurene, skaper behov for mer plass:

– 8. desember avla vår novise sr. Anne fra Frankrike sine første løfter. Dermed er novisiatet for øyeblikket tomt. En av våre søstre i utdanning fornyet ikke sine løfter i april, og forlot oss. For tiden er vi 13 søstre. Det er nå to andre kvinner som er interessert i vårt klosterliv, og ønsker å finne ut om Gud kaller dem til Tautra, sier sr. Hanne-Maria.

For å holde seg innenfor budsjettrammen på 25 millioner kroner, bestemte søstrene seg først for å utsette ferdigstillelse av tre klosterceller, ta ut hvitevarer og andre ting av inventar som de kan sette inn senere, når de får råd. Dessuten venter de med gartneranlegget rundt nybygget.

– I løpet av desember 2019 økte gaveinntektene så mye at vi har våget å ta inn igjen ferdigstillelsen av hele bygget i kontrakten, forteller sr. Hanne-Maria fornøyd.

Da søstrene bygget klosteret, som sto ferdig i 2006, trodde de det var nok med to sykerom med handicaptilpasning. Nå er begge disse i permanent bruk, og de har seks søstre over pensjonsalder. Det er deres tradisjon at søstrene skal leve og dø i klosteret, så sant det er medisinsk forsvarlig og mulig for kommuniteten.

– Det er viktig å ha de funksjonshemmede og skrøpelige hjemme, så de kan ta del i klosterlivet, og vi kan gi dem den støtte og pleie de trenger. Derfor bygger vi sykeavdeling med fire rom, dagligstue, lite kapell og lite kjøkken, pluss rom for sykepleier, sier sr. Hanne-Maria.

 

IMG_1471.jpeg

NYFLØYENS TOMT: Her skal nybygget graves inn i bakken, med gresstak som går i flukt med plenen. Priorinne Brigitte Pinot viser hvor. Foto: Tautra Mariakloster

 

Overveldende støtte

Mange av klostrene i søstrenes cistercienserorden har hjulpet dem med generøse gaver, sammen med Bonifatiuswerk og flere bispedømmer i Tyskland, katolske menigheter i Norge, enkelte bedrifter og mange, mange enkeltpersoner.

– Biskop Herborg Finnset og biskop Helga Byfuglien i Nidaros har også oppfordret sine menigheter til å ta opp ofring til vårt nybygg en søndag i 2020. En slik økumenisk håndsrekning setter vi stor pris på. Biskop Finn Wagle oppfordret i sin tid de samme menigheter til å hjelpe oss med det klosterbygget vi nå har. Det har vært til gjensidig glede, forteller sr. Hanne-Maria og fortsetter:

– Vi er overveldet over en slik respons og generøsitet. Vi skal klare å bygge hele nybygget ferdig, og muligens kan vi også dekke nok inventar til å kunne ta bygget i bruk neste jul. Det ville være flott!

– Hvis man ønsker å støtte opp om deres planer. Hvordan gjør man det? 

– Det viktigste er å be for oss! Vil man gi gaver, er det enkleste VIPPS, nr. 140467 for de mest moderne. De som ikke har fylt kvoten for skattefrie bidrag, kan gi til Tautra Mariakloster via www.katolsk.no/organisasjon/norge/bidrag. Husk at det må merkes at det skal godskrives Tautra Mariakloster. Ellers kan man betale direkte til Tautra Mariaklosters byggefond, Sparebanken 1 Midt-Norge, byggekonto: 4200 39 36 192.

 

IMG_2074.jpeg

MER FJORD; MINDRE SKOG: Pater Anthony har saget ned den fine rekken av osp, rogn og hegg som måtte gå der bygget skal være. – Det har tatt fra oss kontakten med det spennende livet i trærne og de oppadgående linjene i vår daglige utsikt, men til gjengjeld gitt oss en panoramautsikt over fjorden og Fosen og himmelen. Før var utsikten en vev av horisontale og vertikale linjer, nå er linjene vesentlig horisontale. Nordvesten tar litt sterkere enn før, fjorden kommer nærmere og blir mer dominerende. Forandringer er viktige i livet, sier sr. Hanne-Maria Berentzen. Foto: Tautra Mariakloster

 

RIK TRADISJON: Cistercienserklosteret fra 1207 opphørte som
selvstendig klostersamfunn i 1532 og ble lagt under kronen i 1537.
Tautra Mariakloster hører også til cisterciensernes
klosterfamilie i Den katolske Kirke. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

IMG_1168.jpegFakta om Tautra Mariakloster

 

Les mer