OKB akceptuje karę nałożoną przez Agencję Ochrony Danych

email-1903444_1920.jpg

BŁĄD TECHNICZNY: Z powodu błędu technicznego kopie wiadomości e-mail znalazły się w niewłaściwych folderach

 

 

Diecezja katolicka w Oslo (OKB) akceptuje decyzję Agencji Ochrony Danych (Datatilsynet) w sprawie opłat za naruszenie przepisów o danych osobowych. Opłata ta wynosi 75 000 kr.

 

 

W czerwcu 2013 r. wystąpił błąd techniczny w ustawieniach e-mail w systemach komputerowych Diecezji Oslo. Błąd ten spowodował, że kopie wychodzące wiadomości e-mail jednego z pracowników były w wielu przypadkach przechowywane we wspólnej skrzynce pocztowej. W rezultacie tego kilku innych pracowników, którzy pracowali z tą samą wspólną skrzynką pocztową, mogło czytać wiadomości e-mail.

 

Naruszenie

Sprawa została zgłoszona Agencji Ochrony Danych, która w piśmie z dnia 28 czerwca 2019 r. powiadomiła OKB, że zgodnie z ustawą o danych osobowych z 2000 r., § 46, ust. 1, nałoży opłatę za naruszenie przepisów z tytułu ochrony danych osobowych.

Ostateczna decyzja Agencji Ochrony Danych stanowi: „… po ocenie kryteriów Ustawy o danych osobowych 2000 § 46 ust. 1 diecezja katolicka w Oslo jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za naruszenie w wysokości 75 000 NOK - siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 - za naruszenie przepisów o danych osobowych z 2000 roku §9 - 2 za niezgodny z prawem dostęp do, w tym ciągłe monitorowanie, w formie automatycznego przekazywania wiadomości e-mail pracowników”.

 

Wzięcie odpowiedzialności

Mats Tande, kierownik działu IT Diecezji Oslo, twierdzi, że OKB akceptuje karę i wyjaśnia, że w 2013 r. wystąpił błąd techniczny. - Nie w pełni zgadzamy się z Agencją Ochrony Danych w zakresie prezentacji sprawy i faktycznych podstaw, ale nie ma wątpliwości, że w 2013 r. wystąpił błąd techniczny i że OKB jako pracodawca jest za to odpowiedzialny - mówi Tande.

 

Bezpieczny system

- Czy OKB ma obecnie bezpieczny system poczty elektronicznej?

- Tak, gdy tylko ta usterka techniczna została odkryta, naprawiliśmy ją. W 2017 roku przeszliśmy na nowy system, który zapobiega ponownemu wystąpieniu tak godnych pożałowania rzeczy - wyjaśnia Tande.

 

 

 

Czytaj po norwesku