OKB godtar datagebyr

john-schnobrich-yFbyvpEGHFQ-unsplash.jpg

TEKNISK FEIL: Grunnet en teknisk feil havnet kopier av eposter i feil boks. Foto: John Schnobrich

 

Oslo katolske bispedømme (OKB) godtar Datatilsynets vedtak om gebyr for å ha overtrådt personopplysningsforskriften. Overtredelsesgebyret er på 75.000 kroner.

 

Det var i juni 2013 at det ble gjort en teknisk feil i en epost-innstilling i OKBs datasystemer. Den tekniske feilen gjorde at kopier av en ansatts utgående epost i mange tilfeller ble lagret i en felles epostkasse. Dette medførte at et fåtall andre ansatte, som arbeidet med samme felles epostkasse, kunne lese epostene.

 

Overtredelse

Saken ble meldt til Datatilsynet, som i brev av 28. juni 2019 varslet OKB om at de i medhold av personopplysningsloven av 2000, § 46 1. ledd, ville ilegge OKB et overtredelsesgebyr for overtredelse av personopplysningsforskriften.

I det endelige vedtaket fra Datatilsynet står det: «…etter en vurdering av kriteriene i personopplysningsloven 2000 § 46 (1) pålegges Oslo Katolske Bispedømme å betale et overtredelsesgebyr stort kroner 75.000 – syttifemtusen 00/100 – for overtredelse av personopplysningsforskriften av 2000 §9-2 for ulovlig innsyn i, herunder kontinuerlig overvåkning av, i form av automatisk videresending av, arbeidstakers sendte e-poster».

 

Tar ansvar

OKBs it-sjef Mats Tande sier at OKB aksepterer gebyret og ser at det ble gjort en teknisk feil i 2013.

– Vi er ikke helt enige med Datatilsynet i saksfremstillingen og faktagrunnlaget, men det er ingen tvil om det i 2013 ble gjort en teknisk feil og at OKB som arbeidsgiver har et ansvar for dette, sier Tande.

 

Sikkert system

– Har OKB i dag et sikkert epostsystem?

– Ja, straks denne tekniske feilen ble oppdaget, ble den rettet. Vi gikk i 2017 over til et nytt system, som forhindrer at slike beklagelige ting kan skje igjen, sier Tande.

 

 

 Les på polsk