Bli med på felles bønnedag på nett

Norges kristne råd inviterer til felles bønnedag på nett

Katarinahjemmet_bønn.jpg

SAMMEN I BØNN: Be for de som er syke og smittet, for de som kjenner på frykt, uro eller ensomhet. Foto: Katarinahjemmet

 

Det er global krisetid og Norges Kristne Råd samler sine 26 medlemskirker til stor felles bønnedag på nett, førstkommende søndag, 22. mars. Vi inviterer hele Norge til å delta i bønnefellesskapet – enten du sitter alene i karantene, eller samler hele familien rundt deg.

 

– Selv om vi ikke kan møtes fysisk, kan vi samles i bønn der vi er og på tvers av den avstanden som er nødvendig, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.

Ta vare på hverandre

– Vi tar statsministerens uttalelse på alvor: «Koronaviruset er så smittsomt at vi ikke kan ta på hverandre – men vi skal ta vare på hverandre.». Historisk har kirkene hatt en viktig betydning i krisetider, og nå er det krisetid. Verdens helseorganisasjon har erklært at koronasmitten er en global pandemi. Samtidig står hundretusenvis av flyktninger fortvilet og sammentrengt på grensene til Europa, og annen nød og uro fortsetter å erhard-hermansen-1-1.jpegtrue menneskers liv mange steder i verden.

– Vi trenger å overgi oss selv, hverandre og alt liv som er truet til håpets og kjærlighetens Gud, sier Hermansen.

 

Kirken er tilgjengelig

Det er strenge restriksjoner for hvordan vi møtes i landets kirker, allikevel er kirken tilgjengelig døgnet rundt, sier Hermansen. Det gjelder også Den katolske kirke. Gjennom digitale medier tilbys det messer, bønn og andakt. Oslo katolske bispedømme har også lansert en egen nettpresttjenste. Ta kontakt via mail: nettprest@katolsk.no

 

 

INVITERER: Generalsekretær, Erhard Hermansen, inviterer på 
vegne av medlemmer i Norges Kristne råd til felles bønnedag i krisetiden

 

Forbønn

Vi ber for de som er syke og smittet, for de som kjenner på frykt, uro eller ensomhet. For helsearbeidere som tar vare på de smittede, og for alle som har mistet noen, de som har mistet viktig inntekt. Vi ber for myndighetene våre og samfunnsapparatet – de som skal lede og støtte oss gjennom krisen.

– Koronasmitten har nå nådd flyktningleirene, lidelsen er stor – da kan vi be Gud ta seg av menneskene som får nok en byrde å bære, påpeker Hermansen.

 

Leder oss i bønn fra morgen til kveld

Den nasjonale bønnedagen gjennomføres ved at flere av landets kirker, fra morgen til kveld, leder oss i bønnesamlinger via egne og Norges Kristne Råd sine Facebook-sider. Norges Kristne Råd har også utarbeidet ressurser, som ferdig formulerte bønner og forbønnsemner, en ramme for hvordan du kan gjennomføre en bønnesamling i hjemme og eget opplegg for samling i hjemmet med familien i samarbeid med Søndagsskolen Norge.

 

Noen av videoene blir sendt direkte, mens andre er forhåndsinnspilte. Det er sentrale kirkeledere, lokale menighetsledere, barn og unge som leder oss gjennom disse samlingene. Du finner full oversikt over de ulike bønnesamlingene her:

 

PROGRAM:

Kl. 09.00 Den svenske kirke i Norge, Per Anders Sandgren leder i bønn

Kl. 10.00  IMI – Kirken, Egil Elling Ellingsen leder i bønn

Kl. 11.00 Gudstjenester sendes fra de ulike kirkene. Følg med på direktesendingen av biskop Eidsvigs messe her

NRK sender gudstjeneste fra Elverhøy Kirke med kapellan Kjersti Marie Lægdene på NRK2 (følg med for eventuelle endringer) og NRKP1

Kl. 13.00  Frikirken, Anne Mari Schiager Topland leder i bønn

Kl. 14.00  Den norske kirke, Joackim Haaland, m.fl. leder i bønn

Kl. 15.00  Det Norske Baptistsamfunn 

Kl. 16.00  Familiesamling med Søndagsskolen Norge. Søren Nielsen og hånddukkene Jonas og Julie leder i bønn

Kl. 17.00  Pinsebevegelsen, Øystein Gjerme leder i bønn

Kl. 18.00  Den katolske kirke, novene fra Katarinahjemmet

Kl. 18.30  Misjonskirken Norge, Øyvind Haraldseid leder i bønn

Kl. 19.00  Pinsebevegelsen, Morten Marius Larsen m.fl. leder i bønn

Kl. 19.30  Brunstad Christian Church, Kåre Smith leder i bønn

Kl. 20.00  Metodistkirken, Per Bradley leder i bønn

Kl. 20.30  Frikirken.

Kl. 21.00   Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen leder i bønn.

 

– Sammen kan vi legge oss selv, hverandre og alt liv som er truet til håpets og kjærlighetens Gud. Sammen skal komme igjennom dette, sier generalsekretær Hermansen.

 

Les mer

 

Koronabønn.jpeg