Br. Joël Regnard OCSO preken på høytiden for Herrens bebudelse:

Br. Joël Regnard OCSO preken på høytiden for Herrens bebudelse 25. mars 2020.

Herrens bebudelse_Forsidebeskjært.jpg

MARIAS SVAR: «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt!» 

 

«Så høyt elsket Gud verden at han ved Jomfru Maria sendte sin Sønn, ikke for å fordømme verden, men for at den skulle bli frelst»

 

I Johannesevangeliet, som vi leser på fastesøndagene i år, får vi del i en prosess som leder til tro, særlig ser vi dette i fortellingene om den Samaritanske kvinnen og den blindfødt mannen. Disse ender begge med bekjennelsen av Jesus som Messias og Guds Sønn.

 

Br. Joel Munkeby.jpgVi finner en slik prosess også i Marias bebudelse. Hun blir først overrasket over engelen som viser seg for henne. I den norske oversettelsen sies det at hun ble forskrekket, et sterkt verb. Den franske oversettelsen er mildere: «Det skapte uro». I den engelske står det: «deeply disturbed». Det er sannsynligvis den som ligger nærmest opp til den opprinnelige forståelsen.

 

Marias reaksjon viser i alle fall en stor overraskelse, selv om hun først hadde fått høre de beroligende ordene fra engelen: «Vær hilset, du nådefylte, Herren er med deg!» Hvilken forskjell er det ikke mellom Marias første forskrekkelse og hennes veloverveide ord: «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt!» Mellom begynnelsen og enden står et løfte, et budskap om et hellig barns fødsel, han som skulle kalles Guds Sønn og arve sin far Davis trone. Alt var forutsagt.

              

Jeg tror at det er dette løftet som er avgjørende, fordi det svarte til Marias forventning om Messias, en forventning alle de Gudfryktige hadde på denne tida. Dette var mer avgjørende enn engelens mystiske forklaring på unnfangelse uten mann, eller tegnet som i det Gamle Testamentet bekreftete budskapet, at den gamle Elisabeth også var med barn.

 

Marias tar imot et budskap som svarer til hennes forventning. Da kunne hun tro uten å vite presist hvordan det som ble kunngjort skulle gjennomføres. Slik var det også for Josef som stolte på engelens budskap i drømmen. «Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som engelen hadde befalt ham». Punktum! «Jeg er Herrens tjenerinne, det skje meg etter ditt ord». Punktum!

 

Denne troens prosess gir oss en retning i disse forvirrede tider. En tid hvor det ukjente følger for oss alle. Vi må legge til side våre kortsiktige og verdslige forventninger som nå kollapser. Vi må i stedet løfte våre øyne for å se oppover mot Guds evige løfte, det som svarer til vårt hjertes dypeste forventning, og som vi glemmer så ofte. Da skal vi igjen finne ro i disse omskiftende tider.  

 

Br. Joël Regnard OCSO

Munkeby Mariakloster