Budskap fra Den nordiske bispekonferanse

 

Korona-budskap fra de nordiske biskoper

89449423_2850456181714797_3329443765797519360_n.jpeg

HYRDENE SAMLET: Den nordiske bispekonferansen (NBK) har under sin vårsamling i tyske Paderborn diskutert den alvorlige situasjonen de nordiske landene står overfor etter utbruddet av korona-pandemien. NBK skriver i en uttalelse av 12. mars at regler og retningslinjer fra nasjonale myndigheter skal følges, og at det ikke kan utelukkes ytterligere retningslinjer for aktivitetene i menighetene.

 

Kjære troende,

På noen få dager har korona-epidemien også i våre land fått en drastisk økt utbredelse. De sivile myndigheter har iverksatt tiltak som til dels er radikale. Vi biskoper følger de anbefalinger og beslutninger som de sivile myndigheter gjør gjeldende i de landene som vår bispekonferanse omfatter. Vi vil utforme passende og nødvendige retningslinjer for spesielt gudstjenester og menighetsliv. De vil bli justert etter behov.

 

Ut over de praktiske sikkerhetsforanstaltninger som er nødvendige av helsemessige årsaker, gir korona-epidemien også opphav til mange andre spørsmål og bekymringer: en uro for våre eldre og slektninger og bekjente som allerede er syke; en usikkerhet når kommunikasjon og økonomi lammes med de alvorlige følger det får for utallige menneskers daglige liv; i verste fall en frykt for destabilisering av forholdene i verden og av livet i de enkelte landene. Dessuten kan det tenkes at en del tenker dystre tanker eller til og med funderer i apokalyptiske baner om hva den nåværende situasjonen innebærer.

 

Men til tross situasjonens alvor, må vi forsøke å bevare tilliten til Gud og Hans forsyn. Samtidig blir vi minnet om at vi som mennesker ikke har alt i våre hender, ikke kan kontrollere alt, men at vi føler oss utlevert til sterkere krefter.

 

Vi må fremover forandre på eller begrense opplagte dagligdagse aktiviteter. Mye av det som til nå har vært mulig, tvinges vi til å måtte avstå fra helt og holdent. Kommende uker, kanskje måneder, kommer til å være en tid preget av prøvelser, men det må ikke lede til håpløshet og desperasjon. Den nåværende situasjonen kan føre til at feiringen av messer og andre tilbud blir innstilt. Det skal understrekes at det ikke er en synd ikke å delta i søndagsmessen i en slik situasjon. Men likevel kommer mange troende til å føle smerte ved å måtte avstå fra å ta imot eukaristien.  

 

Til gjengjeld finnes muligheten til å motta såkalt åndelig kommunion, som vi hjertelig vil anbefale alle troende. Åndelig kommunion innebærer at man bekjenner sin tro på Kristi nærvær i eukaristien, og ved bønn gir uttrykk for lengselen etter å få være forenet med Ham.

 

La oss ta de utfordringer vi nå står overfor, med inn i våre øvelser i fastetiden. La oss forsøke å hjelpe dem som er rammet av korona-epidemien. Og la oss fornye vår tillit til Gud gjennom enda mer inderlig bønn og større iver etter å la våre liv bli formet av Ham.

 

Herre Jesus Kristus, send Den hellige ånd over vår verden, som er angrepet av korona-viruset. Helbred ved Din godhet dem som er blitt syke, beskytt oss mot å bli smittet, og gi styrke til dem som tar seg av de syke. Hjelp oss alle til omvendelse og til å ha tillit til deg. Amen.

Hellige Maria, helbred de syke, be for oss.

Hellige Josef, be for oss.

Hellige Ansgar, be for oss.

Hellige Birgitta, be for oss.

Hellige Henrik, be for oss.

Hellig Olav, be for oss.

Hellige Thorlak, be for oss.

Alle Nordens hellige, be for oss.

Alle Guds engler og helgener, be for oss.

 

En bønn av pater Pio som kan benyttes ved åndelig kommunion:

Herre Jesus Kristus, send Den hellige ånd over vår verden, som er rammet av korona-viruset. Helbred med din godhet dem som er rammet av sykdom. Vern om dem som står i fare for smitte. Styrk dem som pleier de syke. Hjelp oss alle til å vende om og ha tillit til Deg. Amen.

 

 

I Den nordiske bispekonferansen navn,

+ Czeslaw Kozon (leder)

 

 

Les på polsk

 

Les mer om hvordan du kan be under korona-epidemien

 

Les mer om smittevernstiltakene