Komunia duchowa/ komunia pragnienia

prayer-888757_960_720.jpg

 

 

Epidemia koronowirusa  wymusiła konieczność wprowadzenia radykalnych środków bezpieczeństwa. Dotyczą one również Kościoła i sprawowania praktyk religijnych. 12 marca biskup Bernt Eidsvig zawiesił Msze św. z udziałem wiernych. Choć kościoły ciągle pozostają otwarte, to katolicy w Norwegii boleśnie odczuwają niemożność przyjęcia Komunii św. W tej sytuacji biskup Eidsvig, a także inni hierarchowie i kapłani zachęcają do przyjmowania komunii duchowej.  Jednak czym jest komunia duchowa i jak się do niej należy przygotować?

 

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

 

Jedność i wspólnota

Łacińskie słowo communio oznacza „jedność”  i  „wspólnotę” . Te dwa pojęcia właściwie określają sens Komunii świętej, czyli przyjmowania Ciała i Krwi Jezusa w Eucharystii pod postaciami chleba i wina.  Przyjęcie Komunii  to zarówno akt wiary w obecność Chrystusa podczas Eucharystii, jak i   zjednoczenie z Nim.

 200px-Faustina.jpg

Jak bliskie i mistyczne może być to połączenie, możemy się przekonać czytając Dzienniczek św. Faustyny:

 „Jezu, rozkoszy mej duszy, anielski Chlebie,
Pogrąża się cała istota moja w Tobie
I żyję Twym Boskim życiem jak wybrani w niebie
A prawdziwość tego życia ustanie, choć spocznę w grobie”.

(Św. Siostra Faustyna Kowalska ZMBM, Dzienniczek, 1393)

 

Podczas Komunii św. przyjmujemy ciało Chrystusa pod postacią chleba - konsekrowanej hostii. W Kościele katolickim możliwe jest również - w pewnych określonych przypadkach - przyjęcie Komunii pod postacią wina.

 

O tym, kiedy można przyjąć Komunię pod postacią wina przeczytasz tutaj

 

Czym jest komunia duchowa?

W obecnej sytuacji, gdy w Norwegii i w innych krajach zawieszono Msze św. z udziałem wiernych, nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu Komunii św. Biskupi  przypominają nam, że istnieje jednak inny sposób przyjmowania komunii.

„Zachęcam was do modlitwy o duchową komunię, we własnym zakresie lub z rodziną”  - napisał biskup Bernt Eidsvig w swoim liście do katolików w Norwegii z 12 marca.

 

Cały list biskupa znajdziesz tutaj 

 

Komunia duchowa nie jest czymś nowym i nieznanym w Kościele. To praktyka mająca długą i bogatą tradycję sięgającą czasów św. Augustyna. Wartość tej praktyki została potwierdzona przez nauczanie Soboru Trydenckiego (Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8), mistrzów życia duchowego i wielu papieży.

Przed epidemią koronawirusa wiele osób korzystało z dobrodziejstw komunii duchowej. Dotyczyło i dotyczy to np. osób chorych, starszych, przebywających w więzieniach i w innych sytuacjach uniemożliwiających udział w Mszy św. Komunia duchowa była również właściwym rozwiązaniem dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych lub takich, które są w trakcie procesu o unieważnienie śluby kościelnego.

Doświadczenie komunii duchowej  nie było obce wielu świętym, m.in. św. Stanisławowi Kostce, czy wspomnianej już św. Faustynie, której stan zdrowia nieraz uniemożliwiał udział w Mszy św.

Komunia duchowa to akt duchowy i modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną. Praktyka ta polega na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Jezusem tak i z takimi samymi skutkami, jak to się dzieje wówczas, gdy przyjmujemy Eucharystię.

 

Jak przyjąć komunię duchową?

Pragnienie zjednoczenia z Jezusem Eucharystycznym obecnym w Eucharystii jest najważniejszym warunkiem, który należy spełnić podczas komunii duchowej.  

Warto jednak pamiętać o zapewnieniu sobie odpowiednich warunków zewnętrznych, które będą ułatwiać taki akt. Jeśli więc przyjmujemy komunię duchową w domu, to należy zatroszczyć się o spokój i ciszę. Dla niektórych osób pomocne może być zapalenie świecy lub postawienie krzyża.  Niektórzy będą chcieli uklęknąć, dla innych lepsza będzie postawa siedząca. Nie ma tu żadnych ścisłych wymagań - poza jednym -  naszym nastawieniem wewnętrznym, które ma wyrażać szacunek i miłość do Boga.

Indywidualne jest również odmawianie modlitw. Dobrze jest taką modlitwę wprowadzić, jednak czy będzie to akt strzelisty lub/ i krótka formuła ułożona przez nas samych, jest to kwestią naszego wyboru. Kapłani zalecają jednak, aby poza krótką modlitwą odmówić również, tak jak podczas Mszy świętej, Baranku Boży i Modlitwę Pańską. Dobrze jest także wyobrazić sobie przychodzącego do naszego serca Chrystusa. W ciszy tego duchowego wydarzenia należy trwać kilka chwil. Potem dziękujmy Bogu mu za otrzymaną łaskę.

Jeśli Komunię duchową przyjmujemy podczas oglądania transmisji Mszy św. w internecie możemy łączyć się z modlitwami odmawianymi przez kapłana odprawiającego nabożeństwo, ewentualnie dołączyć do nich swoją własną modlitwę.

Jak często można przyjmować Komunię duchową?  Tak często, jak  tego pragniemy i jesteśmy w stanie wzbudzić w sobie pragnienie zjednoczenia z Bogiem. Może to być nawet kilkakrotnie w ciągu dnia.

 

 

Przykłady modlitw - próśb do Chrystusa, które można wykorzystać podczas komunii duchowej:

„Przyjdź, Panie Jezu, Chlebie życia i zamieszkaj w mym sercu, bym zawsze należał(a) tylko do Ciebie”.

„Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych”.

„Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii, (tu można wymienić dlaczego) błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami”.

„O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy”. 

„O Jezu, miłosierdzia! Ogarnij świat cały i przytul mnie do serca swego… Pozwól, o Panie, spocząć mej duszy w morzu niezgłębionego miłosierdzia Twego”.

(św. Siostra Faustyna)

 

Pożytki zrodzone z braku

O pożytkach płynących z komunii duchowej mówiło wielu świętych, którzy często doświadczali mistycznego zjednoczenia z Chrystusem. Św. Teresa od Jezusa podkreślała wagę takiej praktyki: „Kiedy nie przystępujecie do Komunii i nie uczestniczycie we Mszy św., najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej (…) Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana”.

„Tak czyniąc, odniesiecie dla duszy wielki pożytek. Dziwnie głęboko bowiem przez taką komunię duchową miłość Pana Jezusa do serca wstępuje i ile razy przysposabiamy się do przyjęcia Go, nigdy On nie zaniecha, różnymi sposobami, dla nas niezrozumiałymi, udzielić nam łask i darów swoich” -pisała św. Teresa od Jezusa w Drodze do doskonałości.

Komunia duchowa może być pięknym i głębokim przeżyciem, jednak trzeba również zauważyć, że  wiąże się ona… z pewnym brakiem i cierpieniem z powodu nieprzystąpienia do Eucharystii. Owa tęsknota za przyjęciem Ciała Chrystusa w postaci hostii otwiera jednak pole do działania Boga, który przychodzi, aby  nas pocieszać i umacniać. Czy ta trudna sytuacja w jakiej się obecnie znajdujemy może przyczynić  się do budowania w nas większej pokory i chęci poddania się działaniu Boga? Miejmy nadzieję, że tak się stanie.

 

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się  więcej na temat  komunii duchowej zachęcamy do obejrzenia filmu poniżej

Tu znajdziesz inny film, który w przystępny sposób wyjaśnia praktykę komunii duchowej