Kong Harald: – Landet vårt er i en alvorlig situasjon

 

Offisielle arrangement blir avlyst eller utsatt

8bdcde959c1c8585f2cbc004b910a7625697ccc45bffd.jpg

 

På grunn av korona-epidemien legger kong Harald om sitt program. Kun kongens konstitusjonelle plikter blir utført.   

 

Hans majestet kongen uttaler via Kongehusets nettsider:

Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte.  Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene. 

Vi må bidra med det vi kan for å hindre spredning av viruset, og jeg vil særlig takke helsepersonell over hele landet som i disse dager gjør sitt ytterste for å avhjelpe situasjonen. Vi alle håper at utviklingen snart vil snu.

 

Med utgangspunkt i myndighetenes råd og tiltak, vil Kongehuset avlyse eller utsette alle offisielle arrangement. I første omgang gjelder dette frem til påske. Statsråd og andre møter som følger av Kongens konstitusjonelle rolle vil opprettholdes.

 

 

 

 

 

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff

 

 Les på polsk