Oslo katolske bispedømmes administrasjon stenger midlertidig

 

Kontakt OKB-ansatte pr. e-post

IMG_9186.jpeg

SMITTEVERN: For å hindre og begrense spredning av korona-viruset, stenger OKBs administrasjon midlertidig. Kirkene holder så langt det er mulig åpent for troende som ønsker å be. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Oslo katolske bispedømmes (OKB) har per i dag noen få medarbeidere i karantene grunnet nylig utenlandsreise, men ingen er bekreftet smittet.

 

For å hindre og for å forebygge smitte av Covid-19/korona stenger bispedømmet midlertidig sine kontorer i Akersveien 5, 6, 16 og 25 fra mandag 16. mars 2020 og inntil videre. Sentralbord og resepsjon er også lukket. E-post besvares som normalt, mens papirpost kan ta noe lenger tid enn vanlig. Vi beklager de ulemper dette vil medføre.

 

Behøver du å kontakte oss, ber vi deg om å henvende deg til relevant ansatt per e-post. Du finner våre e-postadresser her: katolsk.no/organisasjon/okb. Du kan også kontakte oss via vår Facebook-profil. Følg med på katolsk.no for oppdateringer.

 

Be for de syke, de sårbare blant oss og våre oppofrende helsearbeidere!

 

Koronabønn.jpeg 

 Les på polsk