Smittevernstiltak 28.3.2020: Alle messer innstilles

 

Smittevernstiltakene pr. 28.3.2020 gjelder inntil videre

 • Følg katolsk.no for oppdateringer 

Koronabønn.jpeg

BE FOR DE RAMMEDE:  Vit at Kirkens prester ber for dere, de syke, helsearbeidere og utsatte grupper, sier biskop Bernt I. Eidsvig. 

  

Kjære troende,

å begrense eller hindre korona-smitte er å utvise nestekjærlighet i praksis. Den katolske kirke i Norge innfører derfor nye og strengere smittevernstiltak i en svært krevende situasjon. Vi ber for de smittede, utsatte personer og for våre oppofrende helsearbeidere.

 

Oppfordring:

Sogneprest, menighetsråd og de troende oppfordres til å følge årvåkent med på – og respektere – de lokale myndigheters råd og tiltak.

 

Tiltak utenom messen (påbud):
 • All sosial aktivitet før og etter messefeiring innstilles: ingen kirkekaffe eller lignende gjennomføres. 
 • All katekese innstilles umiddelbart, uansett antall deltagere.
 • All annen kirkelig aktivitet utenom messene innstilles: ingen korøvelser, foredrag, retretter eller lignende skal gjennomføres.
 • Alle utenlandsreiser for ansatte og prester i OKB og Trondheim stift innstilles. 

 

Tiltak for messen (påbud):
 • Midlertidig fritak for den almene messeplikt. 
 • Alle messer innstilles umiddelbart.
 
Tiltak for opphold i kirkerommet (påbud):
 • Hold to meter avstand til andre troende.
 • Unngå håndhilsning. 
 • Alle vievannskar skal være tomme. Vievann brukes ikke. 
 • De troende oppfordres til å sine evt. gaver via Vipps.
 • Forhold deg ellers til helsemyndighetenes råd for smittebegrensning mellom personer (se også plakat under). 

 

Du oppfordres til bønn og åndelig kommunion, på egen hånd eller sammen med din familie, inntil messefeiringen igjen tar til.

 

 

Kirkene holder åpent for alle troende såfremt lokale helsemyndigheter tillater det. Kontakt din lokale menighet for mer informasjon

Vit at Kirkens prester ber for dere, de syke, helsearbeidere og utsatte grupper.

 

Måtte fastetiden fornye oss og inspirere oss til ekstra bot, bønn og faste for alle som er berørt!

 

 

Oslo 28.3.2020* 

In Christo,

 

+Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

* oppdatert pr. 28. mars 2020. 

 

Les mer

 

 

Ta ansvar for dine medmenneskers helse!

Hindre smitte_v2.jpg