Betraktninger i Påskens Hellige triduum: langfredag

Les sr. Anne-Lise Strøms høytidsbetraktninger fra Lunden kloster: 

Crucifixion-tempera-painting-Fra-Angelico-New-York.jpg

LIDELSENS DAG: Korsfestelsen, temperamaleri fra ca. 1440 av fr. Angelico. 

 

Betraktninger på langfredag

Verden i dag er preget av lidelse. Overalt lider menneskene på så mange eksistensielle måter. Den sekulære, liberale ideologi har snudd opp-ned på Guds skaperverk. Hva har vi gjort med skaperverket, hva har vi gjort med menneskene? Alt som skjer rundt i verden viser at det må en snuoperasjon til, en «re-start».

 

PRIORINNENS REFLEKSJONER: Sr. Anne-Lise Strøm ble valgt til priorinne ved 
Lunden første gang i 1980. I 
april 2019 ble hun atter valgt, da for sin niende treårsperiode. 

Betraktninger på skjærtorsdag IMG_3531.jpeg

 

«Har du glemt meg?» sier den tornekronede Jesus til den polske unge kvinnen Faustyna, senere nonne og helligkåret. Har vi glemt å følge Jesus, så er tiden inne for å skue ham i all hans forferdelige lidelse for vår frelses skyld. Hva har vi gjort med ham? Jesu budskap til Faustyna er Guds uendelig store barmhjertighet. Paven minnet oss om det da han gav velsignelsen Urbi et Orbi fredag før femte søndag i fastetiden. Alle som tilsluttet seg og ønsket det, fikk fullkommen avlat. Vi fikk hvile i Guds uutsigelige barmhjertighet.

 

Det bringer meg til Jesu dødsøyeblikk. Jesu øyne møter øynene til den gode røver som ser ham og som blir sett: «Herre, kom meg i hu når du kommer i ditt rike». «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Den hellige Hesychios fra Jerusalem skriver så levende om denne hendelsen: «Å tre, du som frelste verden og drev ut ondskapens åndehær! Å tre, du som slynget røveren inn i Paradis og lot ham trå dansen med Kristus. La oss ta lærdom av denne røverens klokskap!» Ved de to blikk som møtes og som går gjennom lidelse, død og oppstandelse, skjer det et nådemirakel i oss, i våre sårede hjerter fødes vi på ny! En engelsk salmedikter uttrykker det så vakkert i «Naglet til et kors på jorden», en tolkning av «Stabat mater dolorosa»: «Å, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar! Men la kors og død og smerte tale, rope i mitt hjerte, hva min frelse kostet har!»

 

På Langfredag har vi de store forbønnene. Denne liturgien var opprinnelsen til det vi i dag kaller «Ordets tjeneste». Forbønnene er verdensomfattende og inkluderer alle. I år har paven tilføyet en ekstra forbønn for alle som er berørt av koronaviruset. Søstrene lever hele denne dagen i stillhet, spiser alle tre måltider i sorte kapper og måltidene er så frugale og enkle som de kan få blitt.

 

 

Les mer

 

Koronabønn.jpeg