Biskop Bernt Eidsvigs preken skjærtorsdag: – Det sakramentale fellesskap erstattes for liv og helses skyld

Se festmessen skjærtorsdag 9. april 2020 og les biskop Eidsvigs preken:

 

SKJÆRTORSDAG: Skjærtorsdagen er prestenes særskilte festdag. – De lever for dere, for at dere skal ha tilgang til sakramentene, sa biskop Eidsvig i sin preken til festdagen. 

 

På grunn av korona-pandemien kunne ikke skjærtorsdagens messe bli feiret med troende i år. – Vi ber Gud at det aldri må skje igjen, sa biskop Bernt Eidsvig til de troende i sin preken. Messen ble direktesendt fra St. Olav domkirke i Oslo, slik at man allikevel kunne delta i messefeiringen hjemmefra. 

 

Kjære troende,

Bare for noen få uker siden kunne vi ikke ha forestilt oss at skjærtorsdagsmessen ville bli feiret som idag: Klokkene ringer for å samle Guds folk, men vi må låse dørene. Vi hører evangeliet om fotvaskingen, men vi kan ikke vaske noens føtter! Vi pålegges koncelebrasjon, men kan bare la noen få prester stå ved alteret – med to meters avstand.


Dette skjer ikke på kommando av en ugudelig diktator, men i bevisst solidaritet med våre myndigheter, for å forhindre alvorlig sykdom og død. Denne gang gir vi avkall på det som er det mest sentrale i vårt kristne liv til fordel for noe vi akkurat nå motstrebende må godta som et høyere gode: Det sakramentale fellesskap hvor vi skjærtorsdag minnes og mottar Herren selv, erstattes – for liv og helses skyld – av en åndelig kommunion. Jeg tror ikke det er skjedd verden over noen gang tidligere. Vi ber Gud at det aldri må hende igjen. Kan vi forestille oss at det kan skje noe godt på grunn av det Guds folk må gi avkall på i denne tid?

Jeg tror det, men la oss nå nærme oss Gud med våre spørsmål for så å lytte til hans svar. For min egen del kommer ordet «lengsel» høyt opp. Vi er skapt i hans bilde. Ikke bare elsker han hvert menneske, han har skapt oss til å elske ham. Også før nattverden ble innstiftet, viste han omsorg for, ja næret og førte sitt folk ut av nød. Det gjør han også i denne tid. Det er med sorg dere lever med eucharistisk faste; det er med sorg jeg har måttet pålegge dere å holde dere borte fra messen.

Sorg er imidlertid ikke alt. Flere har fortalt meg om lengselen etter kommunionen som noe positivt. Nå ser de hvilken rikdom de har hatt del i og tilgang til klarere enn før. Nå er gleden i forventningen sterk; de vet Kristus kommer til dem når vi vender tilbake til det normale, men de erfarer også at han kommer til oss i denne trengselstid. Dette gjør ikke lengselen etter sakramentet mindre, men lengselen er balansert av innsikt.

Kjære troende, skjærtorsdagen er prestenes særskilte festdag. Jeg feirer alltid denne messen i takknemlighet for våre prester, og for de prester jeg har kjent som har forlatt denne verden – for deres eksempel og utholdenhet. Jeg legger dere bønn for prestene på hjertet. De lever for dere, for at dere skal ha tilgang til sakramentene. De skal trøste dere når dere er syke og motløse; de skal døpe og undervise barna deres. Og uten dem ville dere alltid ha måttet leve med eucharistisk faste.

Fordi dere ber, har prestene mottatt sitt kall. Det finnes ingen annen forklaring. Skulle de ennå mangle noe i visdom og hellighet, så be enda mer for dem. Jeg gleder meg over våre prestestudenter som er her til stede, for de svarer på kall dere har bedt frem. Så er de også deres ansvar.

Jeg ønsker dere en velsignet feiring av påskens hellige triduum. Jeg lengter etter den dag vi kan feire messen i samme rom.

 

+Biskop Bernt Eidsvig

Oslo,  St. Olav domkirke, 9. april 2020

 

  

Se video av skjærtorsdagens messe med biskop Bernt Eidsvig

 

 

Les mer:

 

Koronabønn.jpeg