Caritas Norge tilbyr nå hjelpetelefon for korona-rammede

Caritas Norge: At mange nå må isolere seg, må ikke føre til at vi glemmer hverandre

Caritas i Guinea.jpg

EKSPERTER PÅ KRISE: Caritas bidrar med opplæring i smittevern i Guinea.

 

Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon Caritas Norge er eksperter på kriser og krisehåndtering. De jobber nå på spreng for å møte koronakrisen både her hjemme i Norge og ute i verden. 

 

Mange permitteres, andre blir tvunget til å gjøre arbeidsoppgaver de ikke er kvalifisert for, kanskje uten betaling. Har man ikke gode norskferdigheter eller kjenner man ikke til hvordan samfunnet fungerer, er det særlig vanskelig å finne informasjon, hjelp og kjenne sine rettigheter i en unntakstilstand. – Derfor tilbyr Caritas Norge en egen hjelpetelefon på ulike språk. Ringer du, får råd og veiledning helt gratis, både om koronaviruset og om andre spørsmål som arbeidsforhold, møte med myndighetene m.m, sier Alexander Golding, HR- og administrasjonsleder i Caritas Norge.

 

Tekst: Kathrine Låver
Foto: Caritas Norge

 

Caritas Norge har lang erfaring med å hjelpe mennesker som rammes av katastrofer og humanitære kriser.

– Alexander Golding, hvordan skiller koronakrisen seg fra andre kriser?


– I Caritas er vi eksperter på kriser og krisehåndtering. Det som er spesielt med koronakrisen, er hvor raskt krisen har spredt seg – og hvor vanskelig det er å håndtere krisen, selv for rike og ellers velfungerende land. For oss i Caritas er det spesielt bekymringsfullt at koronaviruset snart vil finne veien til land, som ikke har fungerende helsesystem: Det skjer samtidig som de tradisjonelle giverlandene alle er inne i en økonomisk krise, som vi ikke har vært vitne til siden andre verdenskrig.

 

Alexander-Goldingeditedweb.jpgNår krisen nå rammer så hardt i Vesten, er vi redd for at muligheten og viljen til å hjelpe fattige og mer sårbare land er betydelig redusert. Men det kan slå begge veier. I land med humanitær krise kommer korona-smitte på toppen av andre kriser som må håndteres samtidig. Vi må derfor være fleksible, vi må vri vår innsats mot å hindre smittespredning, men uten at det går utover allerede prekære behov for mat og helsehjelp. I våre internasjonale programmer er vi allerede i gang med å innlemme slike tiltak, og sikre ressurser til å utvide vårt nødhjelpsarbeid.

 

– I våre landbruksprosjekter tilpasser vi nå undervisning og andre tiltak for å unngå å måtte samle folk i grupper, dette kan være gjennom å bruke sosiale medier, apper eller radio for å spre informasjon, sier Alexander.

 

EKSPERTER PÅ KRISER: Alexander Golding er HR- og Administrativ leder i Caritas Norge.
De har god erfaring med krisehåndtering

 

«At mange nå må isolere seg og tar fysisk avstand fra hverandre, må ikke føre til at vi glemmer hverandre, og glemmer at vi som verdenssamfunn står sammen i kampen mot Covid-19.»

  

– Utifra Caritas’ krise-erfaring, hvilke tanker gjør du deg om situasjonen verden, og ikke minst Norge, står overfor?

– Så langt har vi sett en stor grad av solidaritet i de vestlige landene, som er hardt rammet. Det virker som folk forstår alvoret, og mennesker viser seg fra sin beste side. I en del mer sårbare stater, der Caritas Norge har prosjekter, ser vi også at korona-krisen tas på alvor. Gatene i Bogota i Colombia er folketomme, og på Filippinene er det iverksatt en rekke tiltak. I stort sett alle afrikanske land er det innført restriksjoner på ferdsel og alt av kulturelle, faglige og religiøse møter, samt at man har stengt grensene for personer som ikke bor i landet.

Omsorgen og solidariteten med mennesker som står oss nær er viktig, men i en situasjon som dette er det også viktig at vi ikke glemmer den fremmede, de menneskene vi ikke kjenner, de menneskene som kanskje er på den andre siden av verden, minner Alexander oss på.

 

Stå sammen om kampen 

– Koronakrisen er en global krise, vi er én menneskehet, og vi lever på den samme jorden. At mange nå må isolere seg og ta fysisk avstand fra hverandre, må ikke føre til at vi glemmer hverandre, og glemmer at vi som verdenssamfunn står sammen i kampen mot Covid-19. Dette er tiden for å vise global solidaritet, ikke for å låse oss inne i vårt eget jeg. Særlig viktig er det at vi er villig til å vise støtte til de mest sårbare, både her hjemme, men ikke minst i land med et mer sårbart helsevesen. Her vil Caritas og hele Den katolske kirke, som en av de største tilbyderne av helsetjenester i verden, spille en viktig rolle.

 

 

  • Ønsker du åndelig veiledning eller å snakke med en prest? Ta kontakt med en av kirkens nettprester på mail: nettprest@katolsk.no

 

 

– Hva gjør Caritas Norge for å hjelpe til under koronakrisen?

– Vi i Caritas Norge jobber nå på spreng for å møte koronakrisen. Både her hjemme og ute i verden. Vårt arbeid for innvandrere i Norge har vi vært nødt til å få over på digitale plattformer. Caritas Ressurssenter har fått opp en telefontjeneste, som særlig innvandrere kan ta kontakt med for å få råd og veiledning. Både om Koronaviruset, men også om andre spørsmål som arbeidsforhold, møte med myndigheten, utfordringer med leieforhold osv.. Mange av de gruppene vi vanligvis jobber med, er nå i en særlig sårbar situasjon. Mange permitteres, andre blir tvunget til å gjøre arbeidsoppgaver de ikke skal gjøre, kanskje uten betaling. Har man ikke gode norskferdigheter eller kjenner man ikke samfunnet man bor i godt, er det særlig vanskelig å navigere og kjenne sine rettigheter i en unntakstilstand.

 

Caritas Ressurssenter har veiledning over telefon mandag til torsdag kl. 10-15 på polsk, norsk, arabisk, russisk, tyrkisk, rumensk, spansk og engelsk via Tlf. 23 33 43 61. Du kan også ta kontakt med Caritas via Facebook.

Ønsker du å bidra? Du kan også melde deg som frivillig.

 

Veiløedningen er vanligvis en face2face aktivitet.jpg 

HJELPETELEFON: Vanligvis foregår veiledningen Caritas Norge tilbyr i person. Nå er ressurssenteret digitalisert. 

 

 

Internasjonalt forbereder Caritas seg på at koronakrisen også kommer til å ramme de landene allerede jobber i.

– Det kan dessverre bli veldig alvorlig. Dersom man fra før sliter med å få nok mat på bordet, har dårlig helse, eller ikke har tilgang til helsehjelp, kan denne pandemien ramme spesielt hardt. Vi gjør nå alt vi kan for å forberede oss på en forferdelig situasjon i mange av de landene vi jobber i.

Vi håper og ber om at det fattigste og mest sårbare menneskene i verden skal slippe å få denne krisen i tillegg til alt annet. Dessverre må vi forberede oss på det motsatte. Nå vil de trenge vår støtte mer enn noen gang!

 

Hjelp i en vanskelig tid 

– Alexander, hva er Caritas ressurssenter?

– Caritas ressurssenter er først og fremst et ressurssenter for innvandrere. Hovedoppgavene er å bistå innvandrere i kontakt med det norske samfunnet.

 

– Hva kan de få hjelp til?

– Foreløpig er det først og fremst de rådgivningstjenesten vår som er gjort digital. Her kan du få hjelp med spørsmål og utfordringer knyttet til kontakt med norske myndigheter som for eksempel (helsevesenet, NAV, UDi, Skatteetaten eller politiet). Men vi kan også bistå i kontakten med for eksempel bank, arbeidsgiver eller huseier, sier Alexander.

Andre kan kanskje ha glede av ulike kurs, og vi setter også opp digitale informasjonsmøter om forskjellige temaer på flere språk. Nå jobber vi også med å få opp nye kurs og tjenester, slik at vi kan hjelpe enda flere som er i en vanskelig situasjon. Så tilbudet utvides dag for dag.

Caritas jobber også med å nå ut til nye grupper i denne krisetiden. Eksempelvis tilbyr Caritas i Arendal å kjøpe mat for eldre eller personer i karantene og isolasjon, sier Alexander.

 

Nå sitter frivillige og ansatte og gir veiledning over telefon og internett hjemmefra..jpg

RESSURSSENTER: Hovedoppgavene til Caritas ressurssenter er å bistå innvandrere i kontakt med det norske samfunnet.

 

– Hvordan har koronakrisen påvirket ressurssenteret?

– Vanligvis har vi en rekke fysiske arrangementer, kurs, veiledningsavtaler og ulike selvhjelpsgrupper. Nå kan vi selvfølgelig ikke møtes ansikt til ansikt, derfor blir mange aktiviteter gradvis flyttet over til digitale plattformer. For mange er det kanskje spesielt viktig å treffes i denne situasjonen, og det er viktig for oss å i størst mulig grad være tilgjengelig. For enkelte kan også dette være en tid der man kanskje har litt ekstra tid til for eksempel å jobbe med å forbedre norsken.

 

«Særlig viktig er det at vi er villig til å vise støtte til de mest sårbare, både her hjemme, men ikke minst i land med et mer sårbart helsevesen. Her vil Caritas og hele Den katolske kirke, som en av de største tilbyderne av helsetjenester i verden, spille en viktig rolle.»

 

 

– Hvordan kan man komme i kontakt med ressurssenteret om man har behov for hjelp? 

90659696_3000243096688059_4095393527398137856_o.jpg– Ta kontakt på telefon 23 33 43 61 eller på Facebook: https://www.facebook.com/ressurssenteroslo/. Her er det veiledere som snakker en rekke språk, og som kan hjelpe til både med spørsmål som dreier seg om den situasjonen vi er oppe i nå, men også andre generelle spørsmål og utfordringer man står i. Vi jobber også kontinuerlig med å utvide vårt tilbud i denne situasjonen, slik at vi kan svare på flest mulig av de utfordringer som folk møter i dag. Det er slik vi må jobbe som en humanitær organisasjon i en krisesituasjon.

  

– Hvem tar kontakt og hva trenger de hjelp til?

Folk tar kontakt om ulike ting. Noen vil ha informasjon om hva de skal gjøre, og hvordan de skal oppføre seg i denne tiden. Andre lurer på hva Norge gjør. Andre har mistet jobben eller er blitt permittert, og vet ikke hvor de skal ta kontakt. Vi har hatt aupairer som ikke har fått lov til å komme hjem, eller som har blitt nektet å forlate huset av sine vertsfamilier, eller kanskje de blir tvunget til å fungere som midlertidig «barnehage». Mange er også usikre på hva dette vil bety for deres egen fremtid, om muligheten til å treffe sin familie osv., poengterer Alexander.

 

– Hva er ditt beste råd til folk som er engstelig for den situasjonen vi er i?

– Snakk med noen. Har du ingen å snakke med ta kontakt med oss. Selv om senteret er fysisk stengt har vi frivillige og ansatte som er tilgjengelige på blant annet telefon, Facebook og e-post, oppfordrer Alexander.

– Gjør deg selv tilgjengelig for andre. Det å gi av seg selv, om det er tid eller penger, kan være en god måte å minne oss på at også dette vil gå over, og at vi som mennesker står sammen i en vanskelig tid. For i kjærligheten er menneskets håp!

 

 

Caritas Norge oppfordrer alle personer som møter på utfordringer om å ta kontakt med Caritas Ressurssenter:

De har veiledning over telefon mandag til torsdag kl. 10-15 på polsk, norsk, arabisk, russisk, tyrkisk, rumensk, spansk og engelsk via tlf. 23 33 43 61. Du kan også ta kontakt med Caritas via Facebook.

Ønsker du å bidra? Du kan også melde deg som frivillig.

 

 

Språkkafé

90828811_3019312958114406_9188604469867184128_o.jpgHver torsdag tilbyr Caritas Norge en digital språkkafé fra kl. 16.00 – 17.00 via Zoom.

 

Støtt Caritas’ i kampen mot Korona-pandemien

GUI2015100846-800x533.jpg

Som ett av verdens største humanitære nettverk er vi godt i gang med å redde liv, men vi trenger din hjelp!

Ønsker du å bidra?

Vipps: 12135 eller konto 8200.01.93433 (merk metalingen korona)

Les mer om hvordan Caritas kjemper mot koronapandemien

 

 

Les mer

 

 

Koronabønn.jpeg