Foren deg i bønn med Karmelittsøstrene

Se video fra andakten:

BARMHJERTIGHET: I Guds barmhjertighet vil verden finne fred og menneskeheten glede.

 

Be, syng og lovpris Den guddommelige miskunn sammen med biskop Berislav Grgić og Karmelittsøstrene i Tromsø på festen for Den guddommelige barmhjertighet, søndag 19. april.

 

På Barmhjertighetssøndagen, 19. april invitererte biskop Berislav Grgić og Karmelittsøstrene alle til å forenes i bønn under barmhjertighetens time kl. 15.00 – klokkeslettet da Kristus ga sitt liv for oss på korset. Hadde du ikke mulighet til å være med direkte kan du se video fra andakten..

 

Bringer sjeler frem for Jesus

Fra og med Langfredag har Karmelittsøstrene bedt novenene til Den Guddommelige Miskunn. 

I novenen bringes sjelene frem for Jesu Hjerte gruppevis: Langfredag hele menneskeheten (og da særlig alle syndere), Påskeaften alle prester og ordensfolk, 1. Påskedag alle fromme og trofaste sjeler, mandag i Påskeoktaven alle som ikke tror og alle som ikke kjenner Kristus ennå, tirsdag alle som lever atskilt fra Kirkens enhet, onsdag alle milde og ydmyke sjeler og alle små barns sjeler, torsdag alle som ærer og lovpriser Guds Barmhjertighet på særlig vis, fredag alle sjeler i Skjærsilden og lørdag før Miskunnssøndag alle lunkne sjeler. 

 

Karmelittsøstrene avslutter novenen med en egen andakt ledet av biskop Berislav Grgić søndag 19. april. Be sammen med dem – andakten direktesendes på katolsk.no's Facebooks-profil. Direktesendingen starter kl. 15.00 og varer til 15.30. Hadde du ikke mulighet til å være med direkte kan du se video fra andakten.

 

Programmet er som følger:

  1. Vi synger Misericordas Domini 
  2. Den guddommelige barmhjertighets rosenkrans
  3. Vi synger Å Blod og Vatn
  4. Lovprisning av Den Guddommelige Miskunn
  5. Overgivelsesbønn
  6. Vi synger Sr. Faustynas bønn: Bønn om nåde til å vise barmhjertighet mot sin neste.

 

Finn tekstene til andakten:

 

 

Se video fra andakten katolsk.no's Facebooks-profil.

 

 

 

Evige Far,   

ved din Sønns lidelse og oppstandelse,  

ha miskunn med oss og med hele verden!  

Amen.