Hilsen ved innledningen av ramadan-måneden

 

Ber om beskyttelse av våre steder for gudstjeneste

NTB_FeJM2ZWVDFg.jpg

GODE ØNSKER: Den muslimske fastemåneden ramadan begynte torsdag 23. april. I den anledning ønsker Det pavelige råd for interreligiøs dialog våre muslimske brødre og søstre en vellykket ramadan-måned og en gledelig Id al-Fitr. Her leser en muslim i Koranen under bønn i Dhakas Stjernemoské, Bangladesh. Foto: Scanpix / REUTERS, Mohammad Ponir Hossain

 

Kjære muslimske brødre og søstre,

ramadan-måneden er sentral i deres religion og er derfor svært viktig for dere personlig, familiært og sosialt. Det er en tid for åndelig helbredelse og vekst, for å dele med de fattige, for å styrke bånd med familie og venner.

 

For oss, deres kristne venner, er det et passende tidspunkt for å styrke vårt forhold til dere ytterligere, ved å hilse på dere, møte dere ved denne anledningen og, der det er mulig, ved å delta i en iftar med dere. Ramadan og Id al-Fitr er gode anledninger for å fremme brorskap mellom kristne og muslimer. Det er i denne ånden Det pavelige råd for interreligiøs dialog kommer med sine bønnehilsener og hjertelige gratulasjoner til dere alle.

 

Tankene vi ønsker å dele med dere i år kommer fra vår egen vår egen religiøse tradisjon, og handler om beskyttelse av stedene for gudstjenester.

 

Stedene der vi tilber Gud er, som vi alle vet, viktige både i kristendommen og islam samt i andre religioner. For både kristne og muslimer er kirker og moskeer rom for både personlig og felles bønn. Bygningene er konstruert og innredet på en måte som åpner for stillhet, refleksjon og meditasjon. Det er rom der man kan gå dypt inn i seg selv, slik at man legger til rette for å oppleve Gud i stillhet. Et sted for gudstjeneste er derfor for alle religioner «et bønnens hus» (Jesaja, 56,7).

 

Steder for gudstjeneste er også rom for åndelig gjestfrihet, der troende fra andre religioner kan være med på enkelte spesielle seremonier: bryllup, begravelser, spesielle høytider o.a.. Selv om gjestene deltar i disse seremoniene i stillhet – og med respekt for de religiøse tradisjonene til de troende fra den andre religionen, gleder de seg også over gjestfriheten de møter. Slike opplevelser kan derfor vitne om det som forener troende, uten å redusere eller fornekte det som skiller dem.

 

I denne forbindelse er det verdt å minne om hva pave Frans sa da han besøkte Heydar Aliyev-moskeen i Baku (Aserbajdsjan) søndag 2. oktober 2016: «Å møte hverandre i broderlig vennskap på dette bønnens sted er sterkt tegn, et tegn som viser den harmonien religionene kan bygge sammen, basert på personlig vennskap og deltagernes gode vilje.»

 

I forbindelse med nylige angrep på kirker, moskeer og synagoger av onde personer som ser ut til å oppfatte steder for gudstjeneste som ekstra gode mål for sin blinde og meningsløse vold, er det verdt å merke seg hva dokumentet om «Menneskelig fellesskap for fred i verden og for å kunne leve sammen», signert av pave Frans og Grand Imam fra Al-Azhar, Dr. Ahmad Al-Tayyeb, i Abu Dhabi, 4. februar 2019, sa: «Å beskytte steder for gudstjeneste – synagoger, kirker og moskeer – er en plikt garantert av religioner, menneskelige verdier, lover og internasjonale avtaler. Ethvert forsøk på å angripe steder for gudstjeneste eller true dem med voldelige overgrep, bombing eller ødeleggelse, er et svik mot religionenes lære, og også et klart brudd på folkeretten.»

 

Vi setter pris på innsatsen som gjøres av det internasjonale samfunn på forskjellige nivåer for å beskytte steder for gudstjeneste over hele verden. Men det er vårt håp at vår gjensidige aktelse, respekt og samarbeid vil bidra til å styrke båndene med oppriktig vennskap, og at også dette vil gjøre våre samfunn bedre i stand til å ivareta steder for gudstjeneste for å sikre kommende generasjoner den grunnleggende friheten det er å bekjenne sin egen tro.

 

Med respekt og broderlig hilsen, på vegne av Det pavelige råd for interreligiøs dialog, kommer vi med vennlige ønsker for en vellykket ramadan-måned og en gledelig Id al-Fitr.

 

Vatikanet, 17. april 2020

 

Kardinal Miguel Angel Ayuso Guixot, M.C.C.J
President

 

Mggr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage
Sekretær

 Det pavelige råd for interreligiøs dialog

 

 

Oversatt fra engelsk av katolsk.no