Katekese på nett med Pastoralavdelingen

 

Se katekesevideoene på katolsk.no's Youtube-kanal og vår nye videoside

 

 

Pastoralavdelingen lager egen serie katekesevideoer for nett. Fra og med påskedag legges én ny video ut på YouTube hver dag.  Du kan også se dem på katolsk.no's nye videoside.   

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

– På grunn av koronapandemien kan våre konfirmanter ikke møte til katekese, derfor har vi laget disse videoene: Det gjør det enklere for dem å følge undervisning hjemmefra og slik forberede seg til konfirmasjonen. Filmene er ganske enkle i uttrykket – det blir som det blir i disse tider, men behovet er der spesielt nå – og nå vi har kommet i gang, sier p. Hallvard Thomas Hole OFM, kapellan i St. Frans menighet, teologisk rådgiver ved pastoralavdelingen OKB).

Videoene som nå ligger ute, er beregnet på konfirmanter. De oppfordres til å følge video-opplegget så lenge det ikke er mulig å møte til vanlig katekese. 

 

 – Hva handler videoene om, p. Hallvard?

– Den første videoen heter «Velkommen til katekese på nett», og navnet sier vel det meste: Den forklarer kort hvorfor vi lager filmene, og introduserer konfirmantene for opplegget. Den neste stiller – og besvarer – spørsmålet «Hva er katekese?», deretter tar jeg opp sentrale temaer, slik som: «Hva står i katekismen?», «Hva er hensikten med livet vårt her på jorden?» og «Hvorfor skapte Gud oss?».

 

– Hvordan ser du for deg at filmene skal brukes?

– Konfirmantene kan se filmene hvor som helst, egentlig – og når som helst: Nå må de jo se dem alene, men de kan diskutere dem med med-konfirmanter, med familien og lese katekese-litteraturen ved siden av, sier p. Hallvard og forklarer at filmene på lengre sikt vil både være et fint supplement til selve undervisningen.

– Ikke minst vil det kunne være en god ressurs for menigheter med lange avstander og messesteder langt unna, hvor prest og kateket ikke har mulighet til å møte konfirmantene så ofte. Kanskje vil også kateketene selv kunne bruke filmene til å oppdatere seg på temaer de skal undervise om, påpeker han. 

 

Se mer