Kunngjøring fra Oslo katolske bispedømme: P. Bjørn Tao Quoc Nguyen ny sogneadministrator ved St. Johannes menighet

 

Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg av Oslo har følgende kunngjøring:

 

064c506f-0700-4002-98cc-e8ed4d91ccb7.jpgP. Bharath Villavarayen (t.v.) løses fra sitt embete som sogneprest til St. Johannes menighet i Oslo fra og med 2. påskedag (den 13. april). Han fortsetter som rektor ved St. Eystein presteseminar.

2ec2c1d1-c438-4a25-a934-3ff9bc71e070.jpg
P. Bjørn Tao Quoc Nguyen (t.h.) utnevnes til sogneadministrator ved St. Johannes menighet, fra den 13. april. Han fortsetter i sin stilling som biskopens kapellan.