Mai måned vier vi til Guds Mor Maria

St. Paul menighet: Be mai-andakten hver kveld i mai

Mariastatue_Marias minde.jpeg 

GUDS MOR MARIA: Å vie mai måned til Jomfru Maria er en tradisjon som går tilbake til 1200-tallet i den vestlige kirken. Troende i St. Paul menighet i Bergen har pleid å samle seg rundt Mariastatuen på Marias Minde (avbildet). 

 

Det er gammel katolsk tradisjon å vie mai måned til Guds Mor Maria og be en andakt – «mai-andakten» hver kveld i mai. Det kan gjøres både hjemme, ute, og i kirken. Vi inviterer alle til å be andakten hver kveld ut mai måned.

 

Se mai-andakten fra St. Paul kirke i Bergen:

 

 

Andakten består av:

  • Maria Sang (fra Lov Herren eller syng på ditt eget språk)
  • Bibellesning for hver kveld (se forslag her)
  • Betraktning/meditasjon (se her )
  • Det lauretanske litani på norsk (på flere språk – se nedfor)
  • Bønn – Sub Tuum praesidium eller Memorare (på flere språk se her)  
  • Syng Regina cæli lætare LH547 eller «Fryd deg Maria», LH551
  • I Kirken avslutter man andakten med en sakramental velsignelse.

 

Lang tradisjon

Tradisjonen med Maria-andakter, et utrykk for folkelig fromhet, går tilbake til det 3. århundre, men i den vestlige kirken ble mai måned viet til Maria først på 1200-tallet. Den spanske kong Alfons 10. oppfordret troende til å samle seg ved Maria-statuer om kvelden, komme med blomster og blomsterkranser, og be om hennes forbønn. Tradisjonen ble bedre kjent på 1500-tallet etter at en bok, «Åndelig mai», kom på trykk i Tyskland og den italienske helgenen Filip Neri samlet barna for å synge Maria-sanger, og ofre både vårblomster og «åndelige blomster», som gode gjerninger mot medmennesker, til Maria. Senere bidro jesuittene til populariteten av mai-andakten og den ble mer og mer brukt i løpet av 1800 og 1900-tallet over hele verden.

 

Paven oppfordrer

I moderne tid kom pave Paul VI med encyklika Mense Maio i 1965 hvor han oppfordret til å fortsette med denne tradisjonen og be om Marias forbønn, særlig for fred. 

Pave Frans i et brev datert 25. mars 2020 oppfordrer i tillegg alle troende til å be rosenkransen i mai måned. Paven vil selv be for oss og alle de som lider mest. I sitt brev har han lagt ved to bønner til Vår Frue som man kan si fram ved slutten av rosenkransen.

 

 

«Folkelig fromhet er en sann skatt for Guds folk. Den er en kontinuerlig demonstrasjon av Den Hellige Ånds aktive nærvær i Kirken.» 

– Den hellige pave Johannes Paul II

 

Det lauretanske litani finnes på flere språk: (klikk på det språket du ønsker)

 

Les mer: