Nadzieja Miłosierdzia Bożego

 

  Jezusa_Chrystusa_Jezu_Ufam_Tobbie_Eugeniusz_Kazimirowski_1934 (3).jpg

 

 

W najbliższą niedzielę będziemy świętować Niedzielę Miłosierdzia. Przypomniał o tym papież Franciszek w pozdrowieniach po środowej audiencji, kiedy w szczególny sposób zwrócił się do Polaków:  „Serdecznie pozdrawiam Polaków. W niedzielę będziemy obchodzili święto Bożego Miłosierdzia. Św. Jan Paweł II ustanowił je, odpowiadając na prośbę Pana Jezusa przekazaną św. Faustynie: «Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia Mojego» -przypomniał Franciszek cytując Dzienniczek (699). – Z ufnością módlmy się do Jezusa Miłosiernego za Kościół i za całą ludzkość, szczególnie za tych, którzy cierpią w tym trudnym czasie. Niech Chrystus Zmartwychwstały ożywi w nas nadzieję i ducha wiary. Z serca wam błogosławię“.

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

 

Od wielu tygodni życie na całym świecie jest naznaczone pandemią koronawirusa. Wiadomości o epidemii i kryzysie ekonomicznym, które docierają do nas każdego dnia napawają nas lękiem i smutkiem. Podczas Wielkanocy nie mogliśmy wziąć udziału w Mszach św. i przyjąć Komunii św. Obraz papieża, który w Wielki Piątek, sam modlił się na ogromnym i pustym Placu św. Piotra pozostanie w pamięci wielu ludzi na zawsze.

W tym ciemnym czasie Niedziela Miłosierdzia zjawia się jak światło nadziei. 

 

 

Święta, która zachwyca

Kult Miłosierdzia Bożego zawdzięczamy św. Faustynie Kowalskiej, którą Chrystus wybrał na powierniczkę tej sprawy. Siostra Faustyna jest świętą, w której można się łatwo… zakochać. Była osobą, w której mistyka i nieprzeciętne łaski, jakie otrzymała od Boga łączyły się z wielką prostotą i  normalnością.

 

Urodziła się w roku 1905 w wieloletniej rodzinie  Marianny i Stanisława Kowalskich ze wsi Głogowiec. Na chrzcie otrzymała imię Helena. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a jako szesnastoletnia dziewczyna opuściła dom, aby zarobić na swoje utrzymanie i pomóc rodzicom. Powołanie do życia zakonnego poczuła wcześnie, bo już około siódmego roku życia. Jednak jej droga do zakonu była wyboista; na przeszkodzie stały sprawy finansowe i zagłuszanie głosu Boga przez samą Helenę, która nie była pewna  swego powołania. Ostatecznie jednak  1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, przyjmując imiona zakonne s. Maria Faustyna. Decyzja o przywdzianiu habitu i ostateczny wybór tego a nie innego zakonu zostały podyktowane przez samego Jezusa, który ukazał się Helenie Kowalskiej.

 200px-Faustina.jpg

Rozmowy z Bogiem i wizje - szczególnie umęczonego Chrystusa -  a także Matki Boskiej stały się najważniejszą częścią życia siostry Faustyny i towarzyszyły jej do ostatnich chwil.

Siostra Faustyna nowicjat odbyła w Krakowie, a następnie przebywała w kilku domach zgromadzenia, z czego najdłużej w Krakowie, Płocku i Wilnie. Wypełniała z wielką pracowitością i skromnością różnorodne obowiązki i zachowywała reguły zakonne. Była m.in. kucharką, ogrodniczką i furtianką. Obciążona - często nadmiernie - pracą fizyczną zachowywała pogodę ducha i bezinteresowną miłość dla bliźnich, nawet wtedy, gdy zaczęła podupadać na zdrowiu. Ciężka gruźlica, która zaatakowała płuca i żołądek przyczyniała jej  wielu cierpień fizycznych.  Jednak owe męki stawały się okazją do jeszcze pełniejszego zjednoczenia z Chrystusem ukrzyżowanym. Dzięki tym cierpieniom, którym świadomie się poddawała, wypraszała łaskę dla wielu ludzi, przede wszystkim grzeszników i  osób umierających.

Siostra Faustyna zmarła w roku 1938 w wieku zaledwie 33 lat.  Jej ciało złożono na cmentarzu klasztornym w Krakowie-Łagiewnikach, a w czasie procesu informacyjnego przeniesiono je do kaplicy. 18 kwietnia 1993 św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji siostry Faustyny Kowalskiej, a 30 kwietnia 2000 r. kanonizacji.

 

 

Misja Miłosierdzie

Jesteś sekretarką Mojego miłosierdzia; wybrałem cię na ten urząd w tym i przyszłym życiu” (Dz. 1605) powiedział Chrystus w jednej z rozmów- wizji do siostry Faustyny. Zadanie, które jej zlecił można by po ludzku nazwać… Mission impossible. Na czym ono polegało? Misja Faustyny opierała się na trzech zadaniach:

1. Przybliżeniu i  głoszeniu światu prawdy objawionej w Piśmie Świętym o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka.

2. Wypraszaniu miłosierdzia Bożego dla całego świata m.in. przez praktykę podanych przez Pana Jezusa  nowych form kulty Miłosierdzia Bożego, którymi są:

obraz Miłosierdzia Bożego z podpisem „Jezu, ufam Tobie”;

święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy;

koronka do Miłosierdzia Bożego;

modlitwa w godzinie Miłosierdzia (15.00).

3. Zainspirowaniu Apostolskiego Ruchu Miłosierdzia Bożego, który podejmuje zadania głoszenia i wypraszania  miłosierdzia Bożego dla świata oraz dąży do doskonałości drogą wskazaną przez św. Faustynę.

 

Wszystkie te zadania, którymi można by obdzielić kilka osób o ponadprzeciętnych zdolnościach, energii i władzy  spadły na skromną, zakonnicę, która nie miała wykształcenia i była na dodatek ciężko chora. Ona sama kilka razy wątpiła w tę misję, i pytała Chrystusa jak ma podołać tej służbie. Świadectwem jej rozterek i rozmów z Bogiem jest Dzienniczek – rodzaj duchowego pamiętnika, który pisała na polecenie Pana Jezusa, a także swojego spowiednika ks. Michała Sopoćko.

I jest w tym tajemnica Bożej łaski, że tak wielkie zadanie przypadło w udziale tak skromnej osobie. Choć z drugiej strony, czytając Dzienniczek można natrafić na fragmenty dowodzące głębokiej wiary, determinacji i zaufania świętej do Chrystusa, które nieco wyjaśniają  ową tajemnicę wyboru Faustyny.

O Jezu mój, nic nie obniży ideałów moich, to jest miłości, jaką mam ku Tobie - pisała Faustyna -  choć droga tak strasznie najeżona kocami, nie lękam się iść naprzód; choć mnie grad prześladowań okryje, choć przyjaciele odstąpią, choć wszystko się sprzysięże przeciw mnie i choć horyzont zaciemni, choć burza szaleć zacznie i poczuję, że jestem sama jedna i muszę stawić czoło wszystkiemu  - wtenczas z całym spokojem ufam miłosierdziu Twemu, o Boże mój, i nie będzie zawiedzona nadzieja moja” (Dz. 1194).

 

 Jezusa_Chrystusa_Jezu_Ufam_Tobbie_Eugeniusz_Kazimirowski_1934.jpg

 Obraz Kazimirowskiego namalowany na podst. wizji i na polecenie Chrystusa

 

 

Dzieło wielu serc

Siostra Faustyna okazała się pracowitą sekretarką Bożego Miłosierdzia. Trzeba jednak powiedzieć, że wielu efektów swoich działań nie doczekała. W dziele szerzenia miłosierdzia wspierał ją ks. Michał Sopoćko (beatyfikowany w r. 2008), który okazał się wielkim pomocnikiem i apostołem Bożego Miłosierdzia. Dzięki niemu wiele spraw zostało  doprowadzonych  do końca.

Faustynie i ks. Sopoćce udało się zrealizować wykonanie obrazu przedstawiającego Jezusa Miłosiernego. Na podstawie wizji jaką s. Faustyna miała w lutym 1931 malarz Eugeniusz Kazimirowski namalował obraz, który jest również nazywany obrazem Miłosierdzia Bożego. Od tego czasu powstało wiele różnych wersji wizerunku Chrystusa Miłosiernego malowanych według wizji Siostry Faustyny, które są w kościołach i w kaplicach całego świata.  Jednym z najbardziej znanych jest wizerunek  będący dziełem Adolfa Hyły, który znajduje się w Sanktuarium w Krakowie- Łagiewnikach.

Zgromadzenie zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego zostało założone już po śmierci Faustyny,  w roku 1941 przez ks. Sopoćkę.

Przyjęcie kultu Bożego Miłosierdzia napotykało na przeszkody  w samym Kościele, o czym świadczy fakt, że w marcu 1959 Notyfikacja Stolicy Apostolskiej zabroniła szerzenia tego kultu. Odwołanie Notyfikacji nastąpiło dopiero 15 kwietnia 1978 roku.

 

Święto Bożego Miłosierdzia

Święto Miłosierdzia Bożego ma najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione siostrze Faustynie. Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Pan Jezus w Płocku w roku 1931. Jego wprowadzenie napotkało jednak na pewne trudności. Początkowo było ono obchodzone tylko lokalnie: w archidiecezji krakowskiej od roku 1985, w  całej Polsce od 1995. Dla całego Kościoła zostało ustanowione w 30 kwietnia 2000 r. przez św. papieża Jana Pawła II.

Święto jest dniem uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale także czasem łaski dla wszystkich ludzi.

Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych obietnic, jakie Pan Jezu z nim związał. „Kto w tym dniu przystąpi do Źródła Życia - powiedział Chrystus - ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300). W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego” (Dz. 699).

 

Jakie wymagania powinniśmy spełnić, aby skorzystać z tego wielkiego daru?

Należy wypełnić warunki do nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, którymi są ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego oraz być w stanie łaski uświęcającej i godnie przyjąć Komunię Świętą. W tym roku mamy jednak pewną przeszkodę w wypełnieniu ostatniego warunku. Komunię Świętą musimy zastąpić komunią duchową. Czy uniemożliwia to jednak otrzymanie Bożej łaski?         

Odpowiedzi może nam udzielić Dzienniczek, w którym Faustyna zapisała słowa Chrystusa: 

Raduje się serce Moje tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie  jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem” (Dz. 301).

W każdej duszy dokonywam dzieła miłosierdzia Mojego. Nad każdym dziełem rąk Moich jest utwierdzone miłosierdzie moje. Kto ufa miłosierdziu Mojemu nie zginie, bo wszystkie sprawy jego Moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka Mojego” (Dz. 723).

W tym dniu [Święto Miłosierdzia Bożego] otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istniej, wyszło w  z wnętrzności miłosierdzia Mego” (Dz. 699).

 

 

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

Odmawiaj nieustannie tę koronkę (…) - powiedział Chrystus do s. Faustyny -  ktokolwiek będzie ja odmawiał , dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby  był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi te koronkę, dostąpi łaski  z nieskończonego miłosierdzia Mojego” (Dz. 687)

 (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

 

Sanktuarium-BM-Krakow-Lagiewniki-800x480.jpg

Zdjęcie: Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

 

Codziennie o godz. 15.00 możesz obejrzeć w Intrenecie transmisję z Godziny Miłosierdzia z sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach  - wejdź na ten link

  

Czuwanie przed świętem Miłosierdzia w Łagiewnikach

18 kwietnia br., w godzinach 20.00-22.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przy łaskami słynącym obrazie Jezusa Miłosiernego i grobie św. Faustyny odbędzie się modlitewne czuwanie przed świętem Bożego Miłosierdzia. Poprowadzą je siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w języku polskim, angielskim i włoskim, by umożliwić wspólną modlitwę czcicielom Bożego Miłosierdzia z innych krajów świata, zwłaszcza członkom i wolontariuszom stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. W tym modlitewnym czuwaniu można wziąć udział przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl i na You Tube w kanale: faustyna.pl oraz w aplikacji mobilnej: Faustyna

 

Dołącz do modlitwy w Trømso w Niedzielę Miłosierdzia

Biskup Berislav Grgić i siostry karmelitanki z Trømso zapraszają na wspólną modlitwę 19 kwietnia o godz. 15.00. Transmisję będzie można zobaczyć tutaj 

 

Harmonogram Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia,  które można oglądać online z Sanktuarium w Łagiewnikach znajdziesz tutaj 

 

Pełny tekst Dzienniczka s. Faustyny możesz pobrać tutaj