Seksuelle overgrep: Nye retningslinjer for OKB og Trondheim stift

20. februar 2020 vedtok Biskop Bernt I. Eidsvig nye prosedyrer for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift for når kirkelig medarbeider er mistenkt for, eller har gjort seg skyldig i, grenseoverskridende seksuell adferd. Denne skal erstatte den tidligere beredskapsplanen.

En egen sakkyndig gruppe utarbeider nå ny veileder for forebyggelse av overgrep. 

Les de nye prosedyrene

Les folderen