Vatikanet: Klart for to nye hellige og fire nye salige

Vatikanet, 22.2.2020 (KI/KAP/Sala Stampa) – Fredag den 21. februar 2020 mottok pave Frans Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Giovanni Angelo Becciu, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere i alt åtte nye dekreter:

To dekreter godkjenner mirakler på forbønn av to salige, noe som åpner veien for snarlige helligkåringer. Det gjelder:

  • Den salige Devasahayam Pillai, indisk legmann og martyr, født som Neelakanda Pillai den 23. april 1712 i landsbyen Nattalam i India, tok ved dåpen navnet Lazar (Lasarus), men bedre kjent under oversettelsen av navnet til tamil og malayalam, Devasahayam, som betyr «Guds hjelp»; drept av hat til troen den 14. januar 1752 i Aralvaimozhy i India, saligkåret den den 2. desember 2012 av pave Benedikt XVI (2005-13).
  • Den salige Anna Maria Rubatto (ordensnavn: Maria Fransiska av Jesus), italiensk ordensgrunnlegger av «Kapusinske tertiarsøstre av Loano», siden kjent som «Mor Maria Rubattos kapusinersøstre» (Suore Cappuccine di Madre Rubatto – SCMR), født den 14 februar 1844 i Carmagnola i Italia og død den 6. august 1904 i Montevideo i Uruguay, saligkåret den 10. oktober 1993 av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005).

Ett dekret godkjenner et mirakel på forbønn av en ærverdig, noe som åpner veien for en snarlig saligkåring. Det gjelder:

  • Den ærverdige Karl Acutis (it: Carlo) (BILDET), ung italiensk legmann, født den 3. mai 1991 i London i England, død den 12. oktober 2006 i Monza i Italia, ærverdig den 5. juli 2018.

Ett dekret anerkjenner martyriet til tre personer som ble drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som gir dem tittelen Venerabilis («Ærverdige») og kan lede til snarlige saligkåringer. Dette gjelder:

  • Guds tjener Rutilius Grande García (sp: Rutilio), prest SJ, og to ledsagere, legmenn, drept av hat til troen den 12. mars 1977 i El Salvador.

I tillegg har fire personer fått sine «heroiske dyder» anerkjent og blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres. Det gjelder:

  • Guds tjener Emilius Venturini (it: Emilio), italiensk sekularprest og grunnlegger av kongregasjonen «Suore Serve dell’Addolorata» (OSM), født den 9. januar 1842 i Chioggia i Italia, død den 1. desember 1905 samme sted.
  • Guds tjener Pirro Scavizzi, italiensk sekularprest, født den 31. mars 1884 i Gubbio i Italia, død den 9. september 1964 i Roma.
  • Guds tjener Emilius Recchia (it: Emilio), italiensk prest i kongregasjonen Stigmatinere (Congregatio a Sacris Stigmatibus Domini Nostri Iesus Christi – CSS), født den 19. februar 1888 i Verona i Italia, død den 27. juni 1969 samme sted.
  • Guds tjener Marius Hiriart Pulido (sp: Mario), chilensk legmann, født den 23. juli 1931 i Santiago de Chile, død den 15. juli 1964 i Milwaukee i USA.

Kathpress / Den hellige stols pressekontor / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)