Italia: Kardinal Renato Corti (84) død

Roma, 12.5.2020 (KI/KAP/Zenit) - Kardinal Renato Corti, biskop emeritus av Novara i Piemonte Nord-Italia, døde tirsdag morgen den 12. mai 2020 i Rho, 84 år gammel. Han var fra 1990 til 2011 biskop av Novara mellom Milano og Torino etter først å ha vært hjelpebiskop i sitt hjemlige bispedømme Milano i ni år. Pave Frans kreerte Corti til kardinalprest i november 2016.

Renato Corti ble født den 1. mars 1936 i Galbiate i provinsen Lecco i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han ble presteviet den 28. juni 1959 for erkebispedømmet Milano i katedralen i Milano av nykreert kardinal Giovanni Battista Montini (1897-1978), erkebiskop av Milano (1955-63), den fremtidige hellige pave Paul VI (1963-78). Han ble den 30. april 1981 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Zallata og til hjelpebiskop i Milano. Han ble bispeviet den 6. juni 1981 av erkebiskop Carlo Maria Martini SJ (1927-2012) (kardinal fra 1983).

Den 19. desember 1990 ble han utnevnt av pave Johannes Paul II til biskop av Novara. Fra 1995 til 2005 var han visepresident for Nord-Italia for den italienske bispekonferansen. Han var også visepresident for bispekonferansen i Piemonte. Han ble regnet som en begavet predikant, og i februar 2005 holdt han fasteretretten for kurien i Vatikanet, den siste som pave Johannes Paul II deltok i. For pave Frans skrev han i 2015 meditasjonene til Korsveien på Langfredag.

Etter Cortis død teller kardinalkollegiet 222 medlemmer, hvorav 122 er under åtti år og dermed stemmeberettiget ved pavevalg.

Kathpress / Zenit / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)