Laudato Si-uke: For at vi sammen kan bygge en bedre verden

pope.jpg

LAUDATO SI-UKE: La oss vise omsorg for skaperverket, gitt oss av vår gode Gud, Skaperen. La oss sammen feire Laudato Si’-uken, oppfordrer pave Frans.

  

Koronapndemien har vist oss hvor avhengig vi er av hverandre og at vi med felles innsats kan utrette så mye. Nå ber pave Frans om at vi med samme pågangsmot må gå sammen for å ta vare på vårt felles hjem, jorden.

 

Tekst: Kathrine Låver

 

Pave Frans kjente miljøencyklika Laudato Si’ (Lovet være du) har 5-årsjubileum i år. Dette markeres med en egen Laudato Si-uke fra 17. mai frem til jubileumsdagen søndag 24. mai. Pave Frans oppfordrer alle til å ta del i uken, slik at vi kan øke bevisstheten rundt klima og miljø, og aktivt gjøre noe for å ta vare på vårt felles hjem.


I løpet encyklikaens levetid har den i tillegg til å være et referansepunkt for Kirken og kristne, også hatt stor betydning for regjeringer, politikere, verdensomspennende organisasjoner, inkludert FN, samt miljøgrupper og -bevegelser verden over.  Dette feirer Kirken med å dedikere dagene fra 17. til 24. mai til tema basert på encyklikaen: "Alt henger sammen: Forpliktelsen til å redde etableringen og fremme en integrert økologi". Initiativet avsluttes søndag 24. mai med at alle inviteres til å forenes i bønn for skaperverket kl. 12.00. Det er laget en egen bønn i denne anledningen.