Messefering fra og med 10. mai: Slik feirer du messe trygt og verdig

 

Biskop Eidsvig: – Endelig kan vi ønske de troende velkommen til messefeiring igjen!

Du finner messeveiledere på norsk, engelsk, polsk, spansk og tamil nederst i saken

Bestill billett til din kirkes messefeiring her

Biskop Bernt I. Eidsvig 144802.jpeg

LENGSEL: – Jeg har lengtet etter igjen å kunne feire messe med de troende. Nå er den dagen nær, sier biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo. Foto: C-F Wesenberg  

 

Fra og med 28. mars ble all offentlig messefeiring i Norge innstilt med umiddelbar virkning for å begrense koronasmitten. – Det var en lei, men nødvendig beslutning. Kirkens prester har hele tiden bedt for de troende, syke, våre helsearbeidere og utsatte grupper, sier biskop Bernt I. Eidsvig.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Kirken har helt siden de første smittevernstiltakene ble innført fulgt helsemyndighetenes råd. Det gjør hun fortsatt:

– Nå letter myndighetene på restriksjonene, og regjeringen tillater samlinger på offentlig sted med inntil 50 deltagere fra og med torsdag 7. mai. Forutsetningen er at det kan holdes en avstand på minst én meter. Det betyr at vi igjen kan åpne kirkedørene for de troende og ønske velkommen til messefeiring. Det er vi frem til med stor glede, sier biskop Eidsvig.

Å legge tilrette for feiring av messe og de hellige sakramenter er Kirkens fremste pastorale forpliktelse. 

– Jeg har lengtet etter den dag vi igjen kan feire messen i samme rom. Nå er den her snart, sier biskop Eidsvig.   

Fra den 15. juni vurderer regjeringen å øke det tillatte antall personer til 200. Kommunale bestemmelser kan være strengere, og må overholdes, presiserer biskop Eidsvig i et brev sendt til bispedømmets prester.

 

 

Kirkens regler for trygg messefeiring

– Å begrense korona-smitte er å utvise nestekjærlighet i praksis, forklarer biskop Eidsvig. Det har vært begrunnelsen for Kirkens strenge smittevernstiltak, og det er fremdeles begrunnelsen for de nye tiltakene som gjelder for de offentlige messefeiringene fra og med søndag 10. mai. 

– Messen skal feires både trygt og verdig, derfor viderefører vi smittevernstiltak som på den ene side følger helsemyndighetenes anvisninger og på den annen side gjør det mulig for oss å feire messen på vant måte, sier biskopen. 

Han minner om at bare håndkommunion er tillatt. 

– Ingen er forpliktet til å motta den hellige kommunion. De som er urolige, tilrådes åndelig kommunion, sier biskopen. 

 

 

Påmelding for messefering

For å sikre at ikke flere enn 50 personer deltar i messefeiringen, og for å kunne ha kontroll ved en eventuell smittespredning, arbeider bispedømmets IT-avdeling med en digital påmeldingstjeneste. Det vil være opp til den enkelte menighet å ta løsningen i bruk. Håpet er at systemet vil være klart til bruk innen søndag 10. mai. Mer informasjon vil komme på katolsk.no.

– Det er mange detaljer som må oppfylles og tilpasses lokale forhold for å ta godt vare på helsen til prestene og de troende. Vi har søkt råd hos helsepersonell under utarbeidelsene av reglene for trygg messefeiring, sier bispedømmets kansler Anne-Mette Ringdal. 

Hun minner om at bispedømmet også har utarbeidet egne informasjonsfoldere på norsk, engelsk, polsk, spansk og vietnamesisk for prester, troende og kirkevakter. 

– Folderne informerer om de viktigste smittevernstiltakene for messefering fra og med torsdag 7. mai 2020.  Jeg oppfordrer menighetene til å printe dem ut og henge dem opp – og alle til å sette seg inn i de nye tiltakene før de feirer messe. De er utarbeidet for at vi skal møtes til verdig og trygg feiring av messen, sier Ringdal. 

Du finner lenker til folderne nederst i saken. Folder vietnamesisk legges ut etterhvert som de blir klare.  

 

Et utvalg smittevernstiltak for messefeiring fra og med søndag 10. mai

  • 50 troende kan delta i messen. Prest, ministranter, kor, organist og kirkevert  kan delta i tillegg. Det må være plass til avstand på minst en meter mellom deltagerne. Familier kan sitte sammen.
  • Menigheten skal ha oversikt over hvem som deltar i messene med navn og telefonnummer. Grunnen til dette er at det skal være mulig å spore smitte. 
  • Hygiene tiltak: vask av hender, vask av kirken, vis varsomhet  under seremonien. Finn råd om gode vaskerutiner her
  • Hvis kommunion deles ut, skal presten bruke bomulls- eller latekshansker. Hendene skal vaskes med såpe og vann eller antibac like før hanskene tas på. Hvis presten ved utdeling av kommunion berører kommunikantens hånd, må hanskene skiftes. 
  • Kollekt kan gis ved slutten av messen. Vipps anbefales.

 

Les mer

  

Informasjonsfoldere om trygg messefeiring

 

 Les på polsk