Påskeoratoriet JOHANNES korona-utsatt

 

Duoen bak oratoriet Olav den Helliges dåp (2014), komponist Ole Karsten Sundlisæter og librettist Dordi Glærum Skuggevik,  har nå et nytt oratorium på gang: Påskeoratoriet JOHANNES – Kjærlighetens apostel, biskop av Efesos.

Première var satt opp til påske-oktaven 2021 i Hamar domkirke, men er nå forskjøvet pga. koronapandemien til påske-oktaven 2022. Trolig vil det gi tid til å forstørre den rammen som opprinnelig var tenkt. Oratoriet er skrevet for orkester, orgel, polyfont kor, gregoriansk kor og tre solister: Kristus, Maria og apostelen Johannes.