Pontifikalmesse 17. mai: Strømmer fra St. Dominikus kirke

 

Biskopen oppfordrer de troende til å huske St. Dominikus kloster i en vanskelig tid

Den pontifikale nasjonaldagsmessen sendes på katolsk.no's Facebook-profil fra kl. 11.00

IMG_1188.jpeg

BISKOPPELIG BESØK: Koronapandemien har gjort store innhugg i St. Dominikus klosters vesle og sårbare økonomi. – Besøket 17. mai – og at messen sendes på katolsk.no's Facebook-profil – er en utstrakt hånd fra biskopen, sier prior p. Jon Atle Wetaas. 

 

 

En tiggerorden har aldri flust med penger, men når kollekten uteblir uke etter uke, blir det vel skrint for en fra før nøysom husholdning.

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

For brødrene i St. Dominikus kloster er kollekten mer enn en kjærkommen ekstrainntekt på budsjettet: Det er inntekten. Siden klosteret ikke er et sogn, mottar det nemlig ikke støtte fra bispedømmet. Når brødrene ikke har kunnet feire offentlig messe på grunn av koronapandemien, merkes det umiddelbart på økonomien og muligheten til å utøve klosterets mangslungne virksomhet. 17. mai håper brødrene på hjelp fra troende over hele landet.

– Hva skjer 17. mai?

– Vel, det er søndag, og da feirer vi alltid høymesse. I år er vi så heldig at biskopen kommer for å feire strømme-messe hos oss på selveste nasjonaldagen. Dessuten er det annen søndag etter en lang abstinensperiode, så det gjør godt ekstra godt igjen feire messe sammen med de troende, sier prior p. Jon Atle Wetaas.

Han gjør oppmerksom på at smittevernstiltakene for trygg og verdig messefeiring fortsatt gjelder, blant annet: Minimum 1 meter mellom hver person i kirkerommet, kun håndkommunion – og ikke flere en 50 deltagere. Alle som ønsker å delta under søndagens pontifikale messe, må derfor melde seg på via billett.katolsk.no.  

 

 

IMG_9769.jpeg

BISKOP EIDSVIGS OPPFORDRING: – Brødrene på St. Dominikus kloster opplever en særlig krevende tid. De er ikke underlagt bispedømmets økonomi, og må derfor klare seg selv. Koronapandemien har rammet klosterets beskjedne inntekter hardt. Jeg ber dere derfor huske brødrene i deres bønn og når dere gir deres bidrag til Kirkens arbeid, uttaler biskop Bernt I. Eidsvig i en oppfordring til de troende. 

 

Fylt av takknemlighet

Den seks uker lange abstinensperioden har ført til en umiddelbar og dramatisk reduksjon i klosterets inntekter. Åpningen for offentlig messefeiring bedrer situasjonen noe, men begrensningen på 50 deltagere pr. messe gjør at brødrene nå belager seg på en fortsatt krevende økonomisk situasjon.

– Besøket 17. mai – og at messen strømmes eller sendes direkte på katolsk.no – er en utstrakt hånd fra biskopen. Den tar vi imot med stor takknemlighet, sier p. Jon Atle, og minner om at klosteret ikke mottar midler på samme måte som et sogn.

– Når de troende – og dermed kollekten – uteblir, merker vi det fort, vedgår prioren, som legger til:  

­– Biskop Eidsvig er en god venn av klosteret, og vi setter alltid stor pris på hans besøk. Søndag feirer han messe her, deretter spiser vi en enkel 17. mai-lunch sammen.

Vanligvis feirer brødrene messe kun kl. 9 på 17. mai. Deretter møter noen brødre sin familie, andre gjør avtaler med venner eller spiser lunch på Katarinahjemmet, som har åpent hus.

I år blir det litt anderledes.

– Pontifikalmessen 17. mai sendes på nett. Alle kan følge feiringen i St. Dominikus kirke fra kl. 11.00 på katolsk.no og katolsk.no's Facebook-profil. Velkommen!

 

 

Ønsker du å støtte brødrene økonomisk?
St. Dominikus klosters Vipps-nr. er: 21991

 

 

Et utvalg smittevernstiltak for messefeiring fra og med søndag 10. mai

  • 50 troende kan delta i messen. Prest, ministranter, kor, organist og kirkevert  kan delta i tillegg. Det må være plass til avstand på minst en meter mellom deltagerne. Familier kan sitte sammen.
  • Menigheten skal ha oversikt over hvem som deltar i messene med navn og telefonnummer. Grunnen til dette er at det skal være mulig å spore smitte. 
  • Hygiene tiltak: vask av hender, vask av kirken, vis varsomhet  under seremonien. Finn råd om gode vaskerutiner her
  • Hvis kommunion deles ut, skal presten bruke bomulls- eller latekshansker. Hendene skal vaskes med såpe og vann eller antibac like før hanskene tas på. Hvis presten ved utdeling av kommunion berører kommunikantens hånd, må hanskene skiftes. 
  • Kollekt kan gis ved slutten av messen. Vipps anbefales.

 

Les mer 

Informasjonsfoldere om trygg messefeiring