Søndagsskole for barn på nett: – Det er i familien barna skal vokse i troen

Skjermbilde 2020-05-01 kl. 21.13.13.png

SØNDAGSSKOLE: Hver søndag publiserer Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømmet oppgaver og evangelieforklaring via video til barn som kan benyttes i trosundervisningen hjemme.

 

 

Pastoralavdelingen innfører et eget søndagsskoleopplegg for familier på nett. – Det er i familien barna skal vokse i troen, og det er foreldrene som er de viktigste i trosformidlingen, sier p. Pål Bratbak, biskoppelig vikar for det pastorale arbeidet.

 

 

Tekst: Kathrine Låver

 

11. mars ble det offentliggjort at messeplikten midlertidig oppheves og all sosial aktivitet i menighetene måtte settes på pause for å hindre korona-smitte. Ikke har vi kunnet samles til messefeiringen eller de unge til katekeseundervisning i de lokale menighetene. Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme har jobbet på spreng for å utvide det digitale tilbudet. Hver uke publiserer de konfirmantundervisning via video slik at konfirmantene fortsatt kan forberede seg til å bekrefte sin tro gjennom fermingens sakrament.

 


Skjermbilde 2020-05-01 kl. 21.41.13.pngSøndagsskole for de minste

Pastoralavdelingen har heller ikke glemt de minste. Nå lanserer de et eget søndagsskoleopplegg for barn som også er tilgjengelig på nett og kan tas i bruk hjemme. P. Pål Bratbak (bildet til høyre), biskoppelig vikar for det pastorale arbeidet og sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Oslo, var raskt til å tenke ut digitale muligheter for den nye korona-hverdagen. P. Pål hva består søndagsskoleopplegget av og hvordan kan man ta det i bruk?

– Ja, vi begynte i det små for to uker siden. Vi prøver oss litt frem, og lærer mens vi går i denne tiden. Så langt har det blitt laget oppgaver knyttet til søndagens evangelietekst som barna kan gjøre hjemme. Det nye denne søndagen er at søndagsskolelære fra menighetene forklarer evangeliet via video, som blir gjort tilgjengelig på www.blilys.no hver søndag fremover. Det vil være link på forsiden til den aktuelle søndagen, og under kategorien «familie», samt den aktuelle måneden.

 

– Til hvem er opplegget rettet mot? Hvilken alder?

– Opplegget er tenkt å være tilnærmet likt det du vil få i menigheten der de vanligvis har evangelieforklaring for barn. Det varierer litt når foreldre begynner å sende barna sine til evangeilieforklaringen, men det er i utgangspunktet tenkt for barn frem til førstekommunionsalder. Oppgavene som lages i tillegg kan gjøres av barn i ulik alder. Vi prøver i den grad vi klarer å lage opplegg for barn i ulik alder.

  

– Hva skal læres gjennom søndagsskoleopplegget?

– Det viktigste er alltid at barna lærer hvor høyt de er elsket av Gud, det er jo det vi forstår når vi leser evangeliene. Hver fortelling sier gjerne noe om Guds kjærlighet til oss, og om hvordan vi kan leve livene våre på best mulig måte slik at vi kan vokse i kjærlighet til Gud og til hverandre.

 

– Hvorfor var det viktig å tilby søndagsskole for familier?

– Selv om det nå snart åpnes opp for muligheten at vi kan samles til messen i mindre grupper, så ser det dessverre ut til at det vil ta lengre tid før alt vender tilbake til det normale. Menighetene våre er til for mennesker i alle aldre, og så langt har mange menigheter klart å nå ut til mennesker med messer, men vi må ikke glemme at barna er like viktige og naturlige deltakere i søndagsmessen som de voksne.

De trenger også å få forklart Evangeliet på «sitt språk». Vi snakker ofte om at familien er en huskirke. Det er i familien barna skal vokse i troen, og det er foreldrene som er de viktigste i trosformidlingen. Det er foreldrene som i dåpen lovet å hjelpe barna til å vokse i troen. I denne tiden hvor vi ikke kan samles som normalt i kirkene våre, så blir huskirken enda viktigere, og vi håper at det vi lager vil være til nytte for familiene slik at de kan helligholde søndagen i den periode vi ikke kan samles som normalt.

 

 

Skjermbilde 2020-05-01 kl. 21.19.45.png

OPPGAVER: Søndagsskoleopplegget består av interaktive oppgaver som kan utføres på nett og noen som kan printes ut. 

 

– Det har vært lagt ut nye innlegg de to siste søndagene. Hvordan har tilbakemeldingen vært hittil?

– Den tilbakemeldingen vi har fått har vært konstruktiv å god. Alt dette er nytt for oss, og det er viktig for oss at det vi gjør faktisk er til nytte. Vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger, både på det som fungerer og det som ikke fungerer så bra. 

 

– Har du noen tips til familienes hjemmekatekese?

– Det viktigste en familie kan gjøre for å leve som en huskirke vil alltid være å be sammen. Jeg synes alltid det er så fint å være hjemme hos familier som samles når barna skal legge seg. Noen synger en sang sammen, andre ber rosenkransen eller en del av den, noen lar barna takke og be fritt hvor de kan sette ord på hva de er takknemlige for å ha fått akkurat den dagen.

Flere menigheter har også komme i gang med litt katekeseundervisning på nett, i alle fall for de som i løpt av året skal motta sin første hellige kommunion, eller konfirmeres. P. Hallvard Hole i Pastoralavdeligen har laget små Youtube-videoer som man finner på Bli.Lys, og det kommer flere. 

I løpet av mai kommer det også en del opplegg som familier kan bruke som opprinnelige var tenkt til De nordiske familiedagene som skulle vært litt senere i måneden. Det kommer ting utover som kan være til hjelp!

 

Image.jpeg

EVANGELIET: Hver søndag vil søndagsskolelære fra menighetene forklarer evangeliet for barna via video.

 

– Når det nå ikke er mulig å møtes til katekese og andre aktiviteter i menighetene, hvilke konsekvenser har det?

– Det er ikke så lett å si, men barna og ungdommene har i denne tiden mistet en arena hvor de kan få erfare noe av hva det vil si å være kirke – et fellesskap hvor vi lærer Jesus bedre å kjenne ved at vi er sammen i undervisning, bønn og lek. Men Paulus sier jo at «alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud» (Rom 8,28). Kanskje forstår vi nå i denne tiden bedre hvor viktig huskirken er, og kanskje er dette en påminnelse til noen foreldre at trosformidlingen først og fremst må skje hjemme. Ideelt sett er det vi kan gjøre gjennom katekesen bare et supplement til det som skjer i hjemmet. Nå som vi ikke har de felles møteplassene blir hjemmet enda viktigere, og sannsynligvis kan det også sire frem noe godt gjennom det.

 

Hvordan ser planene i Pastoralavdelingen ut videre?

– Så lenge vi må leve med begrensninger i forhold til møteplasser og messegang, så vil vi prøve å samle våre krefter mot det som kan være til hjelp til trosformidlingen i familiene. Vi fortsetter også arbeidet med å få på plass de siste brikkene til det som blir en katolsk bokklubb for barn, og annet materiell som kan brukes i katekesen når ting blir litt mer normalt igjen.

 

– Det viktigste er at barna lærer hvor høyt de er elsket av Gud, det er jo det vi forstår når vi leser evangeliene.

 

– Vi snakker også om å samle materiale som kan være til nytte for eldre. Veien blir litt til mens vi går i denne tiden, men vi har begynt med å fokusere på barna. Om det er noen som kjenner på et behov der ute, så håper jeg de har frimodighet til å si i fra.

 

– Har du en oppfordring til de troende i denne spesielle tiden? 

– Våk og be! Det er mange som har det vondt i denne tiden, og mange trenger vår forbønn. I St. Olav domkirkemenighet i Oslo har vi begynt å ringe rundt til eldre i denne tiden, og det har folk satt stor pris på. Jeg tror vi i denne tiden må være litt ekstra kreative, og fokusere på hva vi kan gjøre, og ikke alt det som nå er umulig.

 

Følg med på Blilys.no. Hver søndag legges det ut nytt opplegg som kan benyttes i trosundervisningen hjemme!

 

 

Søndagsskoleopplegg hittil:

 

Les mer:

 

Sønndagsskole plakat.jpg