Underskriftskampanje mot lovforslag: Legger til rette for utrenskning av downsbarn

Kontroversielle forslag til endringer av Bioteknologiloven opp i Stortinget 26. mai 

Du kan signere et opprop mot forslagene på plasstilalle.com

NTB_bLRLBSStM4M.jpg

MER OMSORG FREMFOR MER FOSTERDIAGNOSTIKK: – Vår kristne tro forplikter oss til å møte hvert eneste menneske med kjærlighet, og til å støtte og avlaste familier som står i krevende omsorgssituasjoner, sier Maria Fongen i Pastoralavdelingen. Foto: Foto: Robert Schlesinger / NTB scanpix 

 

26. mai skal Stortinget stemme over flere forslag om å tilby fosterdiagnostikk til alle. – Lovforslagene har et arvehygienisk tilsnitt som bryter ned vår sivilisasjon, mener Maria Fongen i Den katolske kirkes pastoralavdeling.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Organisasjonen Menneskeverd mener det er alvorlig at flertallspartiene SV, Ap og FrP vil finansiere en rutinemessig kartlegging av fosterets egenskaper over offentlige budsjetter. «Det sender et signal om at noen barn er mindre ønsket i samfunnet vårt», skriver de i en presseuttalelse.  

 

KRITISK: – Jeg er glad for at Menneskeverd så tydelig ber
Stortinget stoppeet lovforslag, som vil frata en gitt gruppe personer den mest
grunnleggende rettighet, nemlig retten til liv, sier Maria Fongen i Pastoralavdelingen.

0f4c5bcd-0098-420f-bec0-dc44d875ae21.jpgRammer barn med Downs

De foreslåtte testene er designet for å identifisere Downs syndrom og andre kromosomavvik. Et flertall av dem som får vite at barnet de bærer har Downs syndrom, velger abort. Menneskeverds oppfordring er klar: – Vi håper mange vil være med oss og si klart fra om at barn med Downs syndrom og andre tilstander er akkurat like mye verdt som andre barn!

– 26. mai skal Stortinget stemme over flere forslag om å tilby fosterdiagnostikk til alle kvinner. Hvorfor er disse forslagene problematisk?

– Forslaget om fosterdiagnostikk – tidlig ultralyd og NIPT-test (blodprøve som tas av moren i 9.–11. uke, og som kartlegger fosterets arvemateriale) – er problematisk, fordi undersøkelsene gjøres uten å ha tanke for fosterets velferd. Det er i første rekke trisomier som blir avdekket av denne blodprøven, altså Downs, Edwards og Pataus syndrom; med tiden kan mange flere tilstander avdekkes. I dag finnes det ikke behandling for arvelig sykdom eller kromosomavvik, sier Maria Fongen i Den katolske kirkes pastoralavdeling.  

– SV, Ap og Frp ønsker å garantere kvinner et «trygt» svangerskap, uten ansvar for barnets behov. Mødrene presenteres dermed for abort som «løsning». Et slikt menneskesyn diskriminerer ufødte personer ut fra deres arvestoff, og fratar dem retten til liv, fortsetter Fongen. Hun mener dette er direkte umenneskelig og fremhever at Den katolske kirke ikke kan godta at ufødte nektes å leve opp, fordi deres liv vil bli preget av sykdom

 

Møt sårbarhet med kjærlighet

Kirken støtter Menneskeverds oppfordring til stortingspolitikerne om å stemme mot forslagene om tidlig ultralyd, blodprøve (KUB-test) og NIPT-blodprøve for alle gravide.

– Er Kirken bare mot disse forslagene eller representerer den alternative verdier og forslag?

– Vi sier naturligvis ikke bare blindt nei. Ut fra vår tro er hvert eneste menneske uendelig verdifullt, uansett fysisk eller psykisk utrustning; jo mer sårbart det er, jo mer kjærlighet og omsorg må mennesket tas imot med. Personer med spesielle behov tilfører et samfunn større medmenneskelighet, hjelper oss til å vokse som medmennesker. Vår kristne tro forplikter oss til å møte hvert eneste menneske med kjærlighet, og til å støtte og avlaste familier som står i krevende omsorgssituasjoner, sier Fongen og oppfordrer politikerne til å tenke medmenneskelig, til å finne løsninger hvor fellesskapet samlet tar ansvar for enkeltmennesker og familier med spesielle behov, for eksempel ved å lovfeste livslang helsehjelp og opprette støtte-/avlastningsordninger for dem som har behov for det.

 

Signer opprop mot forslaget

Under mottoet «Hvert eneste barn er like mye verdt!» lanserer Menneskeverd nå en underskriftskampanje mot forslaget, som rammer barn med kromosomavvik. På nettsiden plasstilalle.com oppfordres alle til å «be politikerne om å stemme mot forslagene om unødvendig fosterdiagnostikk!»

– Organisasjonen Menneskeverd har iverksatt en underskriftskampanje, plasstilalle.com, mot endringene i Bioteknologiloven. Hvilke tanker gjør du deg om den? Skal du skrive under?

– Jeg er glad for at Menneskeverd så tydelig ber Stortinget stoppe et lovforslag, som vil frata en gitt gruppe personer den mest grunnleggende rettighet, nemlig retten til liv. Dette støtter jeg av hele hjertet. Det er også flott at Menneskeverd fremmer mødres rett til å bære frem barn med særskilte behov, istedenfor å møtes med en samfunnsforventning om å ta abort. Lovforslagene har et arvehygienisk tilsnitt som bryter ned vår sivilisasjon. Så jeg skal underskrive, ja, sier Maria Fongen.  

Hun legger til at det finnes flere sider ved Ap, Frp og SVs lovforslag som Den katolske kirke må imøtegå.

– Lovendringene respekterer ikke barnets iboende menneskerett til i hverdagen å kjenne og få omsorg (kjærlighet!) fra egne biologiske foreldre, men omgjør det til et objekt for voksnes ønsker og fratar det kontakt med far/mor og halvdelen av sin slekt, når nå også eggdonasjon samt assistert befruktning til enslige kvinner ønskes vedtatt, advarer Fongen. Hun presiserer at barns behov for egne foreldre veier tyngre enn voksnes lengsel etter barn:

– Det er barnet som er den mest sårbare part her, og Kirken stiller seg på barnets side. Dette vil vi adressere så godt vi kan gjennom egne initiativer i dagene fremover.

 

Signer oppropet mot lovforslaget her: plasstilalle.com

 

 

 Les på polsk