Biskop Eidsvig under oljevigselsmessen: – Måtte Gud gi sine prester den utrustning de trenger for å lindre nød og smerte med de sykes olje

 

Unknown-2.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON'T WASTE A CRISIS: – Jeg tør påstå at det kommer gode erfaringer ut av krisen.
Den viktigste erfaring er at Gud gir oss den styrke vi trenger, også når vi ikke kan komme i messen, sa biskop Bernt I. Eidsvig i sin preken under oljevigselsmessen 15. juni 2020 i Bredtvet kirke,St. Johannes Apostel og Evangelist kirke.

Foto: St. Johannes Apostel og Evangelist kirke

 

Kjære medbrødre, kjære ordensfolk og troende,

feiringen av oljevigselsmessen har alltid vært blant kirkeårets store begivenheter i vårt bispedømme. Den stille uke iår var preget av flere savn. Det største av dem var fraværet av de troende, fordi vi ikke hadde lov til å slippe dem inn. Og det er en videre sammenheng her: Å feire oljevigselsmessen, med en symbolsk representasjon av prestene og et fravær av menighet, er en liturgisk umulighet. Vi visste ikke når det igjen lot seg gjøre å feire med en viss normalitet. Det ble derfor foreslått å vente til høsten, for sikkerhets skyld. Det gikk bedre enn vi fryktet.

 

«Det er oss denne gang særlig maktpåliggende å be Gud for de syke og for at han gir sine prester den utrustning de trenger for å lindre nød og smerte med de sykes olje.»

 

Idag er første mulighet siden restriksjonene pga. korona-viruset, så da ble det idag. Vi bærer frem de oljer som ledsager og kjennetegner feiringen av sakramentene. Fordi vi har måttet vente på denne anledningen og fordi vi ser hvordan Guds folk lider under de restriksjoner vi har måttet godta, er det med særskilt glede og i dypeste takknemlighet vi gjør det.

 

Vi feirer det fellesskap i Kristus som sakramentene gir oss. Vi feirer, ber og takker for prestenes liv i sakramentenes tjeneste. Det er oss denne gang særlig maktpåliggende å be Gud for de syke og om at han gir sine prester den utrustning de trenger for å lindre nød og smerte med de sykes olje. Måtte han ved vår tjeneste helbrede, lindre, trøste og oppmuntre de syke, dem som sørger over sine kjære avdøde – og de engstelige.  Måtte ingen dø eller kjempe seg igjennom alvorlig sykdom uten den styrke sykesalvingen kan gi dem.

 

«Don’t waste a crisis,» sier man på engelsk. Det betyr bl.a. at det er vi som avgjør om det kommer noe godt ut av krisen. Da korona-tiltakene ble offentliggjort for tre måneder siden, stod vi uten en beredskapsplan, uten å vite hva vi kunne gjøre for å nå de troende i tiden fremover. Vi måtte tenke igjennom hvilke ressurser vi fortsatt har når de troende måtte vises bort fra messen.

 

Det gikk bemerkelsesverdig raskt. I løpet av noen dager fant man tekniske løsninger for overføring av messene. Det var rart å stå i kapellet i bispegården alene og se messen bli overført via en mobiltelefon med messesvarene lest fra døråpningen. Men, noen tusen så hele eller deler av denne messen på katolsk.no. Med ukene som er gått siden, er utstyret blitt radikalt forbedret, og mange sier at de gleder over overføringene. Men, det er ikke det samme som deltagelse i messen og mottagelse av den hellige kommunion.

 

«Ingen savner en formalitet; alle savner det de elsker.»

 

Jeg tør påstå at det kommer gode erfaringer ut av krisen. Den viktigste erfaring er at Gud gir oss den styrke vi trenger, også når vi ikke kan komme i messen. Mange har nok hatt en fornemmelse av at uttrykket «åndelig kommunion» innebar noe uoppnåelig og overfromt. Jeg hører noe ganske annet nå, av mange. Dessuten tror jeg det dype savn av messen og fellesskapet i seg selv er svært verdifullt. Ingen savner en formalitet; alle savner det de elsker.

 

Pave Frans bruker ofte kraftige uttrykk for å få prester og troende til å tenke – og handle. Ved oljevigselsmessen ifjor sa han: «Vi er ikke distributører av oljer på flaske. Vi er blitt salvet for å salve ... Når vi salver andre, blir vi selv salvet påny av Guds folks tro og hengivenhet. Når vi salver, blir våre hender skitne idet vi berører de troendes sår, deres synder og bekymringer. Vi salver ved å gjøre våre hender velluktende når vi berører deres tro, deres håp, deres trofasthet og den ubetingede generøsitet i de offer de bringer ... Den som lærer å salve og velsigne, blir således helbredet fra smålighet, misbruk og grusomhet.» Dette får bli det pavelig budskap til oss også iår.

 

«Jeg hilser årets konfirmanter særskilt, og takker for deres tålmodighet. Den Hellige Ånd kommer til dere som venter!»

 

Den hellige krisma brukes ved dåp, konfirmasjon og prestevielse. Vi har måttet utsette praktisk talt alle konfirmasjoner til høsten. Jeg hilser årets konfirmanter særskilt, og takker for deres tålmodighet. Den Hellige Ånd kommer til dere som venter! Og jeg har bedt for dere i denne messen. Den velsignede krisma er for dere.

 

Diakon Franklyns prestevielse har vi også måttet utsette på ubestemt tid pga. korona-restriksjonene. Men, førstkommende lørdag blir han presteviet her i St. Johannes. Hans mor, familie og venner må følge ordinasjonen, strømmet over katolsk.no – og det anbefaler jeg dem som ikke kan være til stede, også å gjøre. Jeg takker deg for din ro og tålmodighet, og ser frem til å salve dine hender for tjenesten ved alteret og blant Guds folk. Vår bønn skal følge deg.

 

 

+Biskop Bernt Eidsvig

Oslo,  Bredtvet kirke /StJohannes Apostel og Evangelist kirke, 15. juni 2020

 

Oljevigselsmessen, Oslo,15. juni 2020 

 

Les mer

  

Oljevigselsmesse med fornyelse av presteløfter anno 2018