P. Varden om ensomhet i koronaens tidsalder

 

Bli kjent med vår kommende biskop-prelats tanker i boken «Lengsel er mitt vesen» 

Selges blant annet i St. Olav bokhandel og St. Eystein bokhandel

IMG_1413.jpeg

GLAD FOR NORSK UTGAVE:  – St. Olav Forlag har gjort et utmerket arbeid, både hva tekst og utforming angår, sier forfatter og pater Erik Varden O.C.S.O.. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Koronaviruset har skapt avstand oss imellom. – Vår lengsel etter nærhet er nå engang sånn at vi ikke tilfredsstilles av å være en liten Zoom-rute på en skjerm, sier biskop-elekt p. Erik Varden. Hans bok «Lengsel er mitt vesen – Om ensomhet og kristen erindring» er nå ute på St. Olav forlag.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

VARDENS VERK: Boken er på 291 sider,
og er utgitt av St. Olav forlag. Bla i boken.  

Varden_forside-680x869.pngVerden er en annen enn da Bloomsbury Publishing lanserte «The Shattering of Loneliness: On Christian Remembrance» i 2018; Covid-19-pandemien og dens konsekvenser gjør p. Vardens kritikerroste bok mer aktuell og relevant.

– Vi har vært gjennom en spesiell periode med tid til ettertanke og alenegang: Hva gjør det med bokens aktualitet?

– At ensomhetsproblematikken har funnet sterkt uttrykk gjennom Covid19-krisen, er åpenbart. Like åpenbart har det vært hvor sterkt vi søker reelt fellesskap utover det virtuelle og prinsipielle. Vår lengsel etter nærhet er nå engang sånn at vi ikke tilfredsstilles av å være en liten Zoom-rute på en skjerm. Erfaringen av egen utilstrekkelighet har ført mange til å stille dype spørsmål om livets opphav, mening og retning. Boken er i bunn og grunn en utlegning av kristendommens svar på disse spørsmål — så får vi se om dens budskap og form stimulerer norske lesere til videre betraktning, resonnerer den tidligere abbeden ved Mount Saint Bernard Abbey.     

Forlagssjef Kristine Dingstad deler p. Vardens oppfatning:

– Den spesielle tiden vi er inne i, gjør oss oppmerksomme på at relasjoner er viktig, sier hun. Dingstad tror mange føler på kroppen det hun kaller «farene ved en atomisert eksistens».

– Vi merker at vi trenger hverandres nærhet. Noe av det boken tar opp, er at dette behovet for fellesskap skyldes hvem vi er som mennesker. Vi trives ikke i absolutt ensomhet, for vi er ikke skapt til å være oss selv nok. ‘Når våre kropper og sjeler roper etter en Annen, er det ikke et tegn på sykdom, men på helse’, skriver Varden. ‘Ensomhetens smerte er som nødvendige veer før en mulig glede kan se dagens lys. De minner oss på det vi har i oss å kunne bli.’, sier Dingstad. Hun mener at en spesiell kvalitet ved boken er at Varden ser dette fellesskapsperspektivet videre enn det som er umiddelbart innlysende:

– Det er ikke bare et fellesskap i rom, men også i tid. Vi er en del av en historie, en del av Kirken og dypest sett av hele menneskehetens historie med Gud. Derfor understreker han i boken behovet for å huske. Når vi glemmer, kobler vi oss løs fra dette fellesskapet på tvers av tiden. Varden vil formidle det motsatte. Han sier om sin egen erfaring av møtet med troen og Kirken: ‘Kirken inspirerte meg til å erindre. Hun tillot meg å lese mitt banale, somme tider tarvelige liv inn i et forløsningsnarrativ som ikke bare går tilbake til tidenes begynnelse, men erindrer fremover, inn i evigheten.’

 

«En kollektiv opplevelse av sårbarhet har frembragt gripende uttrykk for solidaritet og menneskelighet på verdensplan.

P. Erik Varden

 

Internasjonal suksess

Originalutgivelsen ble raskt en suksess til glimrende anmeldelser i norske og utenlandske medier.  Bloomsbury Publishing meddelte etter kort tid at boken «overgikk deres forventninger». «The Shattering of Loneliness» er nå ute i sjette opplag og er oversatt til syv språk, deriblant tysk og fransk.

– Endelig er boken kommet ut i norsk utgave med navnet «Lengsel er mitt vesen – Om ensomhet og kristen erindring». Hva synes du om det? 

– St. Olav Forlag har gjort et utmerket arbeid, både hva tekst og utforming angår. Jeg er alle medvirkende takknemlig, sier p. Varden.

Boken ble sendt fra forlaget og ut i bokhandlerne ultimo mai. Koronapandemien har naturligvis gjort lanseringen anderledes enn planlagt.

Kristine Dingstad har oversatt en norskspråklig forfatters bok fra originalspråket engelsk til norsk.

– Jeg må si det er en fryktelig skummel oppgave å skulle oversette til det som faktisk er forfatterens morsmål! Jeg var veldig glad for at Varden ville lese gjennom oversettelsen min, men også nervøs. På begge språk har Varden en distinkt, lett arkaisk stil, og den stilen ønsket jeg å beholde. Så gjaldt det å treffe den uten at resultatet virket som en dårlig etteraping, sier hun og presiserer at leseren selv må bedømme hvor godt hun har lykkes.

– Jeg er uansett fornøyd. Jeg er også fornøyd med at vi la mye mer i det estetiske uttrykket i den norske utgaven enn det som var gjort på engelsk. En tekst som formidler at kunst og skjønnhet er en vei til Gud, fortjener en vakker innpakning!

 

Saueportens utfordring

Koronapandemien har per 11. juni tatt livet av 239 nordmenn, 19 er fremdeles innlagt på sykehus og 8594 er bekreftet smittet. I verden nærmer antall døde seg raskt en halv million.

– I bokintervjuet da den engelske utgaven ble lansert sa du «Når vi rekker hånden ut til en ensom, forløses noe vitalt i oss selv.» Mange har strukket ut sine hender (om ikke annet så digitalt!) til ensomme da koronaen rammet oss. Kan det ha kommet noe godt utav pandemien?

– Det kan komme noe godt ut av alt! En kollektiv opplevelse av sårbarhet har frembragt gripende uttrykk for solidaritet og menneskelighet på verdensplan. Men det spørs om våre hender forblir utstrakt etterhvert som hverdagen så smått normaliseres, eller i det minste fremstår mindre usedvanlig. Her avhenger alt av hva vi bestemmer oss for, enkeltvis og kollektivt. Pandemien har åpenbart mye som er urett og dysfunksjonelt i samfunnet. Vi har både frihet og kapasitet til å legge nytt grunnlag. Men ønsker vi det, ønsker vi det virkelig? ‘Vil du bli frisk?’ Den utfordringen, stilt for lenge siden ved Saueporten i Jerusalem, er dagsaktuell, sier p. Varden.

– Forlaget skriver i presentasjonen av boken at «Hvert kapittel kan leses som et enkeltstående teologisk essay, og sammen gir de oss et potensielt livsendrende dypdykk i hva det vil si å være menneske.» Det er sterke ord – hva mener du kan være «livsendrende»?

– Det er fordi boken formidler kristendom, og kristen tro er livsendrende! En god illustrasjon er forfatterens egen oppdagelse av troen slik vi får et glimt av den i innledningskapittelet, forteller forlagssjef Dingstad.

 

«Jeg hadde en periode som ung der jeg nileste de store russiske romanforfatterne. Denne boken ga meg en større forståelse for det åndelige jordsmonnet de vokste opp av.»

Kristine Dingstad, forlagssjef i St. Olav forlag

 

STOLT FORLAGSSJEF: – En tekst som formidler at kunst og skjønnhet er
en vei til Gud, fortjener en vakker innpakning, sier St. Olav forlags Kristine Dingstad. 

Meningsløs kristen forkynnelse104161404_274555720359212_1747717144531821445_n.jpeg

P. Varden har doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge. I 2011 avla han avhandlingen The Ascesis of Compassion in the Vita Hypatii of Callinicos ved Pontifical Oriental Institute i Roma. 16. april 2015 ble han som første nordmann siden reformasjonen valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey.

– Hva betyr det for katolisismen i Norge – midt i en ihuga protestantisk og sekulær sammenheng – å ha tenkere av p. Vardens format?

– Denne sammenhengen, protestantisk og sekulær, er vår sammenheng, og det er også Vardens sammenheng. Han kommer fra denne virkeligheten, og ønsker å tale inn i den, å kommunisere med alle mennesker av god vilje, ikke bare med ihuga katolikker – for å stjele din formulering. Når han skriver om sin vei til troen, beskriver han hvordan den kristendom og kristen forkynnelse han var borti som barn og ungdom, virket fjernt for ham. Den formidlet ikke mening, maktet ikke å si noe han oppfattet som sant om livet, også i dets alvor og ambivalens, sier forlagssjef Dingstad. Hun antar at mange idag deler denne erfaringen, som ikke bare kan avskrives som hardnakkethet eller vrangvilje.

– Varden selv gjør det i alle fall ikke. Jeg er forresten usikker på om han ville være helt bekvem med merkelappen tenker. Han skriver i innledningskapittelet at: ‘Gudsmysteriet ble manifestert for meg på skjulte måter, kroppsliggjort på fortettet vis. Jeg har levd meg gjennom ett erkjennelsesstadium og frem til det neste. Selv det strikt akademiske teologistudiet ble en konkret disiplin for meg (og er det fremdeles), en form for radikal realisme som livet mitt er avhengig av. Når teologien mister dette alvoret, opphører den å interessere meg.’ Slik jeg leser ham, er det teologiske «alvoret» han beskriver, en form for radikal praksis.

– Som både redaktør og oversetter har du naturligvis lest manus både én og to og tre ganger ... Hva gir teksten deg?

– Jeg vil egentlig anbefale alle, ikke bare profesjonelle bokfolk, å lese denne teksten flere ganger. Den er skrevet på en fortettet måte, det er mange linjer og sammenhenger i den som jeg ikke så før jeg måtte i nærkamp med oversettelsen. En av mange ting den har gitt meg personlig, er et fornyet møte med Russland og russisk åndelig og kulturell virkelighet. Varden bruker flere eksempler fra Russland i boken enn fra noe annet land, om jeg har talt rett. Jeg hadde en periode som ung der jeg nileste de store russiske romanforfatterne. Denne boken ga meg en større forståelse for det åndelige jordsmonnet de vokste opp av. Den hellige Serafim av Sarov, for eksempel, har en stilling i Den russisk-ortodokse kirke som kanskje kan sammenlignes med Frans av Assisi hos oss i Vesten, men jeg hadde aldri hørt om ham før. Han er verdt et bekjentskap.

 

Kjøp boken her

 

 

OLSOK 2018: «La oss alle glede oss i Herren på festen for den salige Olav,
Norges evige konge. Englene jubler over hans martyrdød og lovpriser Guds Sønn»,
sa p. Varden i sin preken under olavsmessen. Foto: Jan Erik Kofoed. 

Om Erik Varden O.C.S.O.9dee26eb-19f1-459e-879c-01ca2ef20e65.jpg

  • Født 13. mai 1974, kommer fra Degernes i Østfold.
  • Juni 1993: Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av daværende Dom Markus Bernt I. Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg.
  • Doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.
  • April 2002: Trådte inn i Mount Saint Bernard Abbey, England (Cistercienserne). Ikledt 15. oktober samme år.
  • Juli 2011: Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon.
  • April 2015: Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey.
  • September 2019 (offentliggjort 1. oktober 2019): Utnevnt til biskop i Trondheim stift av pave Frans, som etterfølger til apostolisk administrator mgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg. Sykmeldt siden november 2019. 

 

Les flere saker om abbed Erik Varden på katolsk.no

 

Se video med p. Varden

For første gang på flere hundre år prekte en norsk abbed i Nidarosdomen på olsokdagen 2018. Preken ble holdt p. Erik Varden O.C.S.O., tidl. abbed i Mount Saint Bernhard Abbey i Leicestershire, England.