Pave Frans med lov mot korrupsjon

NTB_2CsyALt7Pao.jpg

MOTU PROPRIO: Vatikanet har offentliggjort pavens nye apostoliske brev, i form av et Motu Proprio, med tittelen "Om åpenhet, kontroll og konkurranse i prosedyrene for tildeling av offentlige kontrakter fra Den hellige stol og Vatikanstaten". Foto: REUTERS/Remo Casilli/Pool/NTB Scanpix.

 

Paven innfører nye retningslinjer for å regulere tildeling av Den hellige stol og Vatikanstatens offentlige kontrakter. «God styring av offentlige tjenester og varer krever en trofast og ærlig administrasjon», skriver pave Frans.

 

I begynnelsen av juni offentliggjorde Vatikanet pavens nye Motu Proprio som inneholder retningslinjer og prosedyrer for avtaler som inngås av Den hellige stol og Vatikanstaten. Disse skal følge prinsippene åpenhet, kontroll og konkurranse for å redusere risken for korrupsjon, skriver pave Frans i sitt apostoliske brev.

 

Nytt lovverk

Retningslinjene er et resultat av fire års arbeid utført av flere av Vatikanets avdelinger. Teksten vil tjene som et referansepunkt for inngåelse av offentlige kontrakter med eksterne parter. Den består av 86 paragrafer. Ytterligere 12 gjelder rettsvern i eventuelle tvister.

 

Mot korrupsjon

Lovgivningen er i tråd med FNs konvensjon mot korrupsjon. Den erstatter den tidligere forskriften som gjaldt APSA (Administrasjonen av den apostoliske stols eierandeler) og Vatikanstatens regjering. Den gjelder også for alle divisjoner av Den hellige stol, som så langt har manglet regler angående kontrakter og offentlige avtaler.

(Vatican news)

 

Les mer: