Sekretærskifte i liturgikommisjonen

Oddvar Moi.jpegP. Oddvar Moi har bedt om å bli løst fra sitt verv som sekretær for Liturgikommisjonen. Etter fire års virketid med stor innsats, meddeler norsk katolsk bisperåd at han blir avløst av Sigurd Hareide, liturgihistoriker og universitetslektor i KRLE ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Sigurd Hareide har inntil nå vært ordinært medlem av kommisjonen, som for tiden er i ferd med å avslutte arbeidet med oversettelse av ekteskapsritualet.

 

23. april 2020 besluttet Norsk Katolsk Bisperåd å omorganisere sekretariatsfunksjonene slik at lektionariekomiteen og gradualekomiteen får en egen sekretær. Sekretæren for liturgikommisjonen har til nå også hatt dette vervet. Til sekretær er Juan Carlos Aragundi Gullheim, Hallingby oppnevnt.