Søster Mette 80 år: – Kallet har ledet meg hit jeg er nå

 

AKTUELL PROFIL

  • HVEM: Søster Mette Andrésen
  • AKTUELL: Fylte 80 år 27. mai. I 57 av dem har hun vært dominikanerinne.

IMG_1776.jpeg

JUBILANT: Sr. Mette Andrésen rundet de første 80 ultimo mai. – Jeg skrev i spalten «Klostertanker» i 2019 etter å ha lest en avisartikkel, der det sto om en eldre kvinne: «Hun er 80 år og fremdeles glad i livet!» Jeg er fremdeles glad i livet – mer enn noensinne, det er mindre igjen av det, sier søsteren ved Sta. Katarinahjemmet. 

 

En frognerfrøken som ville bli prest på 50-tallet, var litt spesielt. Hvis hun i tillegg konverterer til katolisismen, blir dominikanerinne og deretter blir omtalt som «rødstrømpe i nonneklær», er hun definitivt noe «atypisk».

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen


– Du var aktiv i Den norske kirke og skulle sågar bli prest der. Så ble du katolikk. Hva førte en ung kvinne fra Frogner i Oslo til klosterlivet?
– For meg var det et kall helt fra konfirmasjonsalderen å kunne forkynne Guds ord. Først trodde jeg at det skulle skje i Statskirken, der var jeg døpt og vokste jeg opp. Så kom jeg i kontakt med Den katolske kirke og det ble anderledes. Stikkordet er kall – det har vært ledemotivet for mitt liv: Det er en vei, med mange sideveier, som har ledet meg hit jeg er idag.

 

 

– Du forble ikke lutheraner og ble heller ikke prest, men søster i Dominikanerordenen – og det i en veldig brytningstid. Kan du beskrive ditt ordenskall?

– Det var viktig å gå inn i dominikanerordenen, Prekebrødrenes orden som den kalles, fordi oppdraget først og fremst er å forkynne Evangeliet. Det ville – og vil – jeg. Ordenslivet har endret seg vesentlig etter konsilet, selv om dette – det aller vesentligste – har bestått.

 

– Man henter styrke fra mange kilder – og nå ser vi bort fra Den største – hvem var ditt viktigste forbilde i perioden rundt avleggelsen av de første løfter i 1966?
– De som gjorde sterkest inntrykk på meg da jeg konverterte, var søstrene på Lunden kloster: De levde et innestengt liv, men virket så lykkelige. Jeg ble engang spurt på TV: ‘Er du lykkelig, søster Mette?’ Jeg svarte at jeg vel ikke er lykkelig som ved en forelskelse, men jeg er glad for den vei jeg har valgt: At jeg er kommet på den rette hyllen, så å si: Jeg har vært i tjeneste for Kirken. Jeg hadde ingen «menneskelige forbilder» som sådan: Mitt forbilde har alltid vært Kristus. Og Maria Magdalena. Vi kaller henne «Apostlenes apostel» i dominikanerordenen, den første som forkynte Jesu oppstandelse og som var kvinne.

 

«Idet du fyller 80, hører du så mange godord at du tror du er død allerede – jeg har hørt de nydeligste nekrologer de siste dagene.»

 

– Det annet vatikankonsil fant sted fra 1962 til 1965. Du har uttalt at du vanskelig kunne utholdt et ordensliv om ikke endringene hadde kommet så raskt. Hvorfor?
– Konsilet kom med et budskap som svarte til det jeg ventet av Kirken. Liturgi på folkespråket var viktig. Jeg slet med latinen – hvem gjorde ikke det? Ordenslivet ble også modernisert, drakten ble for eksempel forenklet. Tidligere så vi jo ut som pingviner. Konsilets økumeniske perspektiv var også viktig for meg. Vi var ikke så redde for hverandre lenger – vi begynte å samtale med hverandre. Jeg følte meg nesten som en forræder
da jeg konverterte; folk skjønte simpelthen ikke at jeg kunne bli katolikk. Noe av det hyggeligste ved å bli 80 er alle hilsenene fra lutherske prester som jeg har møtt opp igjennom årene.

 

– Du har møtt mange spennende og viktige personer i løpet av dine 57 år som ordenssøster. Hvem vil du trekke frem? Og hvorfor?
– Jeg vil ikke trekke frem én – da gjør jeg så mange urett. Det finnes personer som har betydd mer for meg enn andre, men det er mellom oss: Det har ingen andre noe med. Å bety noe for noen, er viktig. Jeg har møtt mange som har betydd mye for meg – og jeg håper at jeg har kunnet gjøre det samme for andre.

Idet du fyller 80, hører du så mange godord at du tror du er død allerede – jeg har hørt de nydeligste nekrologer de siste dagene.

 

 

– Hva har vært vanskeligst som søster?

– Jeg er veldig individualistisk – nå er som regel alle dominikanerinner det, så Katarinahjemmet er ikke det verste sted jeg kunne valgt. Jeg er nok litt ... «atypisk», som de sa i Frankrike. Jeg er blitt beskrevet som «rødstrømpe i nonneklær». Jeg var nok litt flåkjeftet. Så ble jeg sendt til utlandet, og da kom jeg et miljø som var større – også hva gjaldt takhøyden.

 

GLEDESKILDE: – Å være på den plass som jeg tror Gud har kalt meg til.
Det har vært en vedvarende kilde til glede. 

IMG_1799.jpeg– Hva har gitt deg størst glede?
– Mine venner: Venner som jeg har kunnet stole på i tykt og tynt. Du velger ikke hvem du skal være i kloster med, derfor er det viktig å finne og ha venner også utenfor klosteret. Og selvsagt: Å være på den plass som jeg tror Gud har kalt meg til. Det har vært en vedvarende kilde til glede.

 

– Hvis du skal oppsummere din livsvisdom i en alder av 80, hva vil det være?
– Forkynnelse. Det er derfor jeg er her, for det er det det handler om: Jeg har fått så meget, og det vil jeg gjerne dele med andre. Dessuten – HUMOR: Jeg tror man kan klare meget gjennom det; og husk at det er lettere å le av andre enn seg selv, så øv på det siste.

 

– Hva opptar deg nå?

– Å være her og å ha tid for andre. Her har vi jo masse studenter, unge folk – heldigvis sitter jeg ikke på et kloster med bare gamle nonner: Jeg leser fransk med en venninde og så hjelper jeg et par tyske med norsken. Jeg fikk en fin kompliment den gang, da det bodde mange franske søstre her: «Du snakker så godt norsk – nesten ingen aksent, sr. Mette!» ‘Flott’, tenkte jeg, som er født og oppvokst i dette nabolaget.

Jeg skrev i spalten «Klostertanker» i 2019 etter å ha lest en avisartikkel, der det sto om en eldre kvinne: «Hun er 80 år og fremdeles glad i livet!» Jeg er fremdeles glad i livet – mer enn noensinne, det er mindre igjen av det.

 

– Hvis du skulle endret Den katolske kirke på noe vis, hva ville du gjort?
– Jeg ville gjerne at kvinner skal få en tjeneste i Kirken på en annen måte enn idag: Kvinnelige diakoner, for eksempel. Dessuten ville jeg sørget for at fraskilte kan gifte seg igjen.


– Du har bidratt med mye – og på forskjellig vis – hva tenker du tilbake på med størst tilfredshet?
– Jeg tror prekenvirksomheten er det som jeg har savnet mest. Men jeg har preket under retretter og ikke minst under et utall begravelser, som jeg har hatt mange av i Frankrike. Det har gitt meg mye.

 

– Hva skulle du gjerne gjort anderledes?
– Mange ting! Man tar gale valg av og til. Men vår Herre har hatt den kunsten å få meg på rett kjøl igjen. Han er flink sånn.

 

Intervjuet ble først trykket i St. Olav kirkeblad nr. 2 – 2020. Hele bladet kan leses her.  

 

Om Sr. Mette Andrésen

  • Født: 27. mai 1940, Oslo
  • Første løfter: 1966
  • Evige løfter: 1970
  • 1970 – 1992: Kateketisk arbeid både blant barn og voksne i OKBs menigheter
  • 1978 – 80: Studier i Paris
  • 1992 – 98: Bosatt i Brussel og tilknyttet ESPACE, dominikanernes Europa-prosjekt
  • 1998 – 2004: Ansvarlig for opplæring av legfolk i kirkelig tjeneste i bispedømmet Nanterre
  • 2004 – 2016: Pastoralassistent i menigheten St. Jacques, Montrouge, Paris.

 

Les mer

 

Skjermbilde 2020-06-23 kl. 16.23.26.png

Få St. Olav kirkeblad gratis i postkassen

St. Olav kirkeblad kan du lese gratis og digitalt på katolsk.no, bare klikk her. 

Du kan også tegne gratis abonnement på papirutgaven ved å fylle ut dette skjemaet. 

St. Olav kommer i fire utgaver av ca. 90 sider pr. år.