Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

El_Greco_-_Saint_Peter_and_Saint_Paul_-_Google_Art_Project.jpg

 

Dziś  29 czerwca obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.  Jest to jedno z najstarszych świąt w Kościele katolickim. Jego początki sięgają roku 258. Kiedyś uważano, że upamiętnia ono dzień męczeńskiej śmierci obu Apostołów. Obecnie większość historyków uznaje, że ma ono związek z przeniesieniem relikwii obu męczenników do katakumb Kaliksta podczas prześladowań za cesarza Waleriana I (panował w latach 253–260),­ w celu ich schowania i uchronienia przed zniszczeniem.

 

 

 

Różni jak dwie krople wody?

„Chociaż ci dwaj święci, nazywani przez liturgię «Książętami Apostołów», różnili się osobowością i kulturą, tajemniczym zrządzeniem Bożej Opatrzności stali się uczestnikami wspólnego dzieła apostolskiego. Dlatego również Kościół wspomina ich tego samego dnia. (…)

Św. Piotr, rybak z Betsaidy, zostaje ustanowiony przez Chrystusa kamieniem węgielnym Kościoła. Św. Paweł, oślepiony na drodze do Damaszku, z prześladowcy chrześcijan staje się Apostołem Narodów. Obydwaj kończą życie męczeństwem w Rzymie. Poprzez nich Bóg dał Kościołowi «zaczątek wiary» (por. kolekta z Mszy św. ku ich czci). Papież powołuje się na autorytet tych dwóch «filarów Kościoła», kiedy w oficjalnych dokumentach sięga do źródła Tradycji, którym jest słowo Boże zachowane i przekazane przez apostołów. Wsłuchując się uważnie w to słowo, wspólnota kościelna wzrasta w miłości razem z papieżem, biskupem oraz całym duchowieństwem, (por. II Modlitwa Eucharystyczna)”.

 (św. Jan Paweł II Audiencja generalna. 30 czerwca 1999)

 

 800px-Museum_of_Archdiocese_in_Gniezno_-_paliusz.jpg

 

 

Paliusze

Na znak łączności biskupów ze Stolicą Apostolską w uroczystość św. Piotra i Pawła papież wręcza metropolitom paliusze. Są to koliste wstęgi w kształcie naszyjnika, ozdobione sześcioma krzyżami i wykonane z białej wełny. Baranki, od których pochodzi wełna, zostają pobłogosławione każdego roku 21 stycznia, w dniu św. Agnieszki. Wcześniej baranki te święci się podczas Mszy św. w rzymskiej bazylice pod wezwaniem tej męczennicy wzniesionej nad jej grobem przy via Nomentana. Papież nakłada paliusze arcybiskupom metropolitom mianowanym w ostatnim okresie. Paliusze są symbolem władzy, jaką zgodnie z prawem metropolita pozostający w komunii z Kościołem Rzymu obejmuje w swojej metropolii. Arcybiskup metropolita zakłada paliusz tylko na terenie swojej własnej archidiecezji podczas uroczystej liturgii. Warto przypomnieć, że w 2015 roku papież Franciszek wprowadził istotną zmianę do watykańskiego ceremoniału. Postanowił, że to nie on będzie nakładał arcybiskupom-metropolitom paliusze, czyli symbol więzi ze Stolicą Apostolską. Otrzymają je oni w swych diecezjach z rąk nuncjuszy apostolskich.

Jeden z paliuszy, które Ojciec Święty przekaże dzisiaj będzie przeznaczony dla nowego dziekana Kolegium Kardynalskiego, kard. Giovannigo Battitsy Re, a pozostałe 54 dla arcybiskupów-metropolitów mianowanych w ciągu minionego roku z 32 krajów.

 

 

 

Tu znajdziesz artykuł o kościołach pod wezwaniem świętych Apostołów Piotr i Pawła