Apel biskupów o zaprzestanie wykorzystywania człowieka i środowiska

nature-3289812_960_720.webp

 

 

W opublikowanym 6 lipca apelu, pod którym podpisało się ponad stu biskupów z 30 krajów zwrócono uwagę na odpowiedzialność jaka stoi przez przedsiębiorcami i międzynarodowymi koncernami. Hierarchowie apelują o przestrzegania praw człowieka i troskę o naturalne środowisko. Według biskupów kryzys spowodowany koronawirusem stwarza szansę dla zapoczątkowania uczciwej zmiany i utorowanie drogi dla nowego systemu gospodarczego.

 

 

Biskupi domagają się, aby kryzys wywołany koronawirusem wykorzystać jako szansę dla solidarnej i ekologicznej przebudowy zasad gospodarki. Należy „skończyć z systemem napędzanym zyskiem i związaną z tym mentalnością marginalizowania” – podkreślają w podpisanym 6 lipca dokumencie.

„Jeśli przedsiębiorcy przyczyniają się do zanieczyszczania ziemi, powietrza i wód gruntowych, jeśli przyczyniają się do łamania praw człowieka, czy pracy dzieci, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności” – zaznaczył arcybiskup Fryburga Bryzgowijskiego Stephan Burger, stojący na czele kościelnej organizacji pomocy w rozwoju „Misereor”. Hierarcha zaapelował do rządu Niemiec o uchwalenie odpowiednich ustaw w kraju i popieranie inicjatyw międzynarodowych, m.in. na płaszczyźnie Unii Europejskiej. Przypomniał, że ważnym wyrazem europejskiej odpowiedzialności za wspólne dobro świata byłaby na przykład inicjatywa na rzecz społecznego i ekologicznego tworzenia łańcuchów dostaw, które strzegą standardów wytwarzania towarów zgodnie z prawami człowieka.

Biskupi skrytykowali też, że zbyt wiele przedsiębiorstw i koncernów wykorzystuje ludzi i środowisko. Unikają oni podatków niezbędnych dla finansowania zadań socjalnych, jak sektor zdrowia, czy placówki oświatowe i ponoszą współwinę za łamanie praw człowieka poprzez np. pracę przymusową, czy pracę dzieci. „Jako biskupi poczuwamy się do obowiązku moralnego i duchowego domagając się nowego ładu priorytetów na czas kryzysu oraz po jego ustaniu” – głosi apel biskupów.

Jednak prawdziwą zmianę myślenia można, zdaniem biskupów, osiągnąć tylko poprzez jasne przepisy krajowe i międzynarodowe. „Nie uda się tego dokonać za pomocą wytycznych i dowolnych inicjatyw, nie da się skutecznie ochronić ludzi i planety przed degradacją środowiska i łamaniem praw człowieka” – czytamy w apelu. Ponadto wszyscy pracownicy muszą mieć prawo i możliwość składania skarg w przypadkach naruszenia prawa. Biskupi wymienili tu np. kradzież ziemi, zabójstwa obrońców praw człowieka, pracę dzieci i pracę przymusową, przemoc, niszczenie środowiska naturalnego i wyrąb lasów.

Apel wspierany przez Katolickie Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy dla Rozwoju i Solidarności (CIDSE), podpisało 110 biskupów z 30 krajów świata.

 

(na podst. ekai.pl)