Kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg har følgende kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme:

 

Siden 2015 har mgr. Torbjørn Olsen tjenestegjort som biskoppelig vikar i Oslo katolske bispedømme. 13. mai gjenutnevnte biskop Bernt I. Eidsvig mgr. Torbjørn Olsen til tjenesten for en periode på fem år. Mgr. Torbjørn Olsen er biskoppelig vikar for arbeidet med fornyelsen av de liturgiske bøker og feltpresttjenesten. 

 

Den 22. juni 2020 utnevnte biskop Bernt I. Eidsvig p. Jagath Premanath Gunapala OMI til sjelesørger for tamilske katolikker i St. Johannes menighet i Oslo