Kunngjøringer fra Tromsø stift

Utnevnelser og forflytninger i Tromsø stift. 

 

Ulrik Sverdrup-Thygeson ble 2. april 2020 gjenutnevnt til økonom for Tromsø stift for nok en femårsperiode.

Pater Rafał Sebastian Ochojski MSF, nyankommet fra Polen, er med virkning fra 1. mai 2020 utnevnt til kapellan i Vår Frue menighet, Tromsø.

Pater Andrzej Żydek MSF avsluttet sin tjeneste i Tromsø stift den 30. juni 2020, og har flyttet tilbake til Polen.

Pastor Marcin Roland Szymańczuk avslutter sin tjeneste i Tromsø stift den 31. august 2020, og flytter tilbake til Polen.

Heidrun Aufles løses med virkning fra 31. august 2020 fra sin stilling som husholderske og kansler i Tromsø stift.

Pater Arne Marco Kirsebom SS.CC. vil flytte til Tromsø stift etter at han har avsluttet sin tjeneste som sogneprest ved Mariakirken menighet på Stabekk (OKB). Dette i enighet med ordenen i Tyskland og etter å ha fått bekreftelse fra biskop Berislav Grgić. Han vil virke i Tromsø stift fra den 1. oktober og vil bli utnevnt til kansler og stiftskapellan med flere oppgaver i stiftet.

 

 

Les på polsk