Kunngjøringer OKB juli 2020

Utnevnelser og forflytninger i Oslo katolske bispedømme

Pastor Peter Nguyen Duy Hai er utnevnt til sjelesørger for vietnamesiske katolikker i St. Josef menighet i Haugesund fra den 1. september.

Pastor Oddvar Moi er med virkning fra 15. juni løst fra oppdraget som sekretær for liturgikommisjonen og utnevnes til stiftskapellan. Han fortsetter i stillingen som sykehusprest.

Pastor Bharath Villavarayen blir med virkning fra 15. juli løst fra stillingen som rektor ved St. Eystein presteseminar og er innvilget tre måneders permisjon.

Pastor Myron Kuspys konstitueres som rektor ved St. Eystein presteseminar fra 15. juli til 1. september. Han løses fra stillingen som kapellan ved St. Hallvard menighet 1. september, og utnevnes til kapellan ved St. Olav domkirke i Oslo. Han fortsetter som ansvarlig for den ukrainske sjelesorg i bispedømmet.

Pastor Augustine Franklyn Fernando utnevnes i tillegg til sine plikter som kapellan ved St. Olav domkirke, til prefekt ved St. Eystein presteseminar.

Pastor Nguyen tuan Van blir med virkning fra 1. september løst fra stillingen som kapellan ved St. Torfinn menighet i Hamar, og utnevnes samme dato til sogneadministrator for St. Gudmund menighet, Jessheim.

Pastor Do duc Tan løses med virkning fra den 1. september 2020 fra embedet som sogneprest i St. Gudmund menighet på Jessheim, og utnevnes fra samme dato til sogneprest i St. Johannes, apostel og evangelist menighet i Oslo. Han overtar ansvaret for den vietnamesiske sjelesorg i St. Torfinn menighet på Hamar og på Gjøvik.

Pater Arne Kirsebom SS.CC blir med virkning fra 15. september løst fra embetet som sogneprest ved Mariakirken menighet (Stabekk).

Pater Anthony Erragudi SVD og pater Piotr Śledź SVD løses fra sine kapellanstillinger ved St. Olav domkirke og overtar ansvaret for Mariakirken (Stabekk) og den polske sjelesorg ved St. Elisabeth menighet (Eikeli) og St. Therese menighet (Hønefoss), alt med virkning fra 15. september.

Pater Adam Wróblewski C.PP.S blir med virkning fra 15. september løst fra stillingen som kapellan ved Mariakirken (Stabekk) og overtar samme dato ansvaret for den polske sjelesorg i St. Laurentius menighet (Drammen).

Pastor Nguyen Quoc Tao blir med virkning fra 1. september løst fra stillingen som sogneadministrator ved St. Johannes menighet (Oslo) og utnevnes til rektor ved St. Eystein presteseminar. Han fortsetter som biskopens kapellan.

Pastor Waldemar Bożek blir med virkning fra 1. september løst fra stillingen som kapellan ved St. Gudmund menighet (Jessheim) og utnevnes samme dato til sogneadministrator for St. Klara menighet (Kongsvinger).

Videre utnevnelser og mulige forflytninger vil bli kunngjort etter hvert.

 

Les på polsk