Omtale av p. Erik Vardens bok: Fra en munks perspektiv

 

2772f42e-b37e-4875-b58e-c84edad27328.jpg

INTERNASJONAL BOKSUKSESS: Biskop-elekt Erik Vardens The Shattering of Loneliness ble raskt en suksess til glimrende anmeldelser i norske og utenlandske medier.  Bloomsbury Publishing meddelte etter kort tid at boken «overgikk deres forventninger». Boken er nå ute i sjette opplag og er oversatt til syv språk, deriblant  norsk, tysk og fransk.

 

VARDEN PÅ NORSK:
Lengsel er mitt vesen, St. Olav forlag (2020), 200 sider

Omtale: Øyvind Nordervalv02_62A0457709D7C982F137E08289694E13.jpg

 

Erik Varden, den nyutnevnte katolske biskop-prelaten til Trondheim stift,  har utgitt sin bok The Shattering of Loneliness (2018) på norsk på St. Olav forlag med tittelen Lengsel er mitt vesen. Om ensomhet og kristen erindring. På sett og vis kan den betraktes som en påtroppende biskops hyrdebrev, en programerklæring.

 

Det er en ytterst interessant tekst som viser en lærd, men samtidig livsnær prest. Teksten er sammensatt, ofte nærmest assosiativ. Forfatteren spenner over et bredt felt: Han reflekterer over sitt eget klosterkall. Han henviser til tradisjon og kirkelære. Han analyserer bibeltekster og tekster fra kirkefedrene. Han henviser til billedkunst og foretar omfattende litterære analyser av skjønnlitterære forfattere. Han trekker spennende linjer på tvers av århundrene. Han viser til historisk materiale. Han viser en stor språkbegavelse gjennom stadige etymologiske og begrepsmessige utlegninger. Men målet er hele tiden Kirkens tro og det kristne liv i etterfølgelse. Det er munkens indre liv vi får del i, og hans ønske om gjøre det om til ak-tuell teologi for alle. To temaer er gjennomgå-ende: Inkarnasjonen og det sakramentale liv.

 

Kristent perspektiv 

Perspektivet er katolsk, men samtidig allment kris-tent. Han ønsker å forklare livets sammenhenger i et kristent perspektiv, nærmest interkonfesjonelt. Varden vil vise at livet er en prosess der man må vende seg fra det uvesentlige til det vesentlige: Å se seg selv som Guds skapning med den indre friheten midt i all lidelse som mål. Til tider har Varden noen ytterst klartseende og kloke observasjoner om lære og liv:

Vår tid er skeptisk til store ord. Den skyr dogmer. Men den kjenner betydningen av lengsel. Den lengter forvirret, uten å vite etter hva. Men følelse av å ha et tomrom som må fylles, er der. Så vidt jeg kan se, haster det med å vise denne lengselens «logiske» karakter for å belegge, på en forståelig måte at lengselen […] langt fra er fremmed for kristen erfaring, men finner sin fullbyrdelse i Kristus Evangeliet utsletter ikke våre lengsler. Det validerer dem, det bekrefter at det vi lengter etter, er virkelig og substansielt (s. 182).

 

Høyt refleksjonsnivå

Boken representerer et høyt refleksjonsnivå. Den har gitt denne anmelder svært mye. Men jeg undres hvem målgruppen er. Teksten er til tider vanskelig tilgjengelig, og blir nok neppe gjenstand for folkelesning. Jeg vil håpe at Varden som biskop vil gjøre sine tanker og erfaringer lettere tilgjengelige og formidlende for alminnelig, enkle troende eller ikke-troende. Hans livserfaring og hans innsikter vil ikke bare kunne være oppbyggelige, men bli et viktig innslag i den norske kulturdebatten. 

 

Omtalen ble først trykket i St. Olav kirkeblad nr. 2 – 2020. Hele bladet kan leses her.   

 

Kjøp boken her 

 

Les mer

 

 

Skjermbilde 2020-06-23 kl. 16.23.26.png

Få St. Olav kirkeblad gratis i postkassen

St. Olav kirkeblad kan du lese gratis og digitalt på katolsk.no, bare klikk her. 

Du kan også tegne gratis abonnement på papirutgaven ved å fylle ut dette skjemaet. 

St. Olav kommer i fire utgaver av ca. 90 sider pr. år.