Sr. M. Albina Henningsen CSSE (103 år) feiret 80-årsjubileum for sine ordensløfter

2020-srAlbinas-80-jubileum-203-scaled.jpg

JUBILANTEN: Sr. M. Albina Henningsen CSSE 80-års ordensjubileum ble feiret med pontifikalmesse, taler sang og dans.

 

Sr. M. Albina Henningsen CSSE (103 år) feiret i midten av juni 80-årsjubileum for sine ordensløfter. Hun ble feiret både i person og via video, og mottok hilsen fra pave Frans. 

 

Av: Tromsø Stift
Bilder: Elisabethsøstrene i Tromsø

 

Sr. M. Albina Henningsen CSSE (103 år), ved St. Elisabethhjemmet i Tromsø, avla sine første klosterløfter hos Elisabethsøstrene i Oslo den 20. juni 1940, og kan dermed feire 80-årsjubileum for sine ordensløfter. Dagen ble feiret på St. Elisabethhjemmet den 16. juni, med prester, søstre og venner til stede.

Markeringen ble innledet med pontifikalmesse ved biskop Berislav Grgić i Elisabethsøstrenes kapell, der jubilanten satt og strålte av glede på sin faste plass, med sine søstre rundt seg. Deretter inviterte søstrene til feiring i spisestuen.

 

2020-srAlbinas-80-jubileum-262-scaled.jpg

PONTIFIKALMESSE: Biskop Berislav Grgić og flere av Tromsø stifts prester var tilstede for å feire Sr. M. Albina Henningsen CSSE.


Gratulantene stod i kø og minnene var mange etter et så langt ordensliv. Jubilantens ansikt lyste opp, og alle fikk gleden av å se hennes vakre smil, da hilsenen fra pave Frans ble lest opp og overrakt.

Provinsialsuperior for St. Elisabethsøstrene i Norge, sr. M. Katarina Hodyr, holdt en varm og beveget tale, som vitnet om hvilken kjærlighet sr. M. Albina er omgitt av, samt hva hun representerer og betyr for så mange. Mgr. Torbjørn Olsen minnet de tilstedeværende om hvilken begivenhet dette var, samt delte noen historier fra sr. M. Albinas liv og virke. Også p. Wojciech Egiert fra St. Josef kirke i Alta, som bare noen dager før markerte 50-årsjubileum for sin prestevielse, delte en av sine historier om sr. M. Albina.

 

2020-srAlbinas-80-jubileum-256-scaled.jpg

FRA PAVEN: Sr. M. Albina smilte av glede da hilsenen fra pave Frans ble lest opp og overrakt.Elisabethsøstrene hadde satt sammen en video med gratulasjoner, da både koronatiltak og andre forpliktelser gjorde at flere var forhindret fra å delta. De underholdt også med sang og dans.

Det ble således både en høytidelig, men også varm, trivelig og personlig feiring av sr. M. Albina og hennes 80 år med ordensløfter.  

Sr. M. Albina er en av dem som vitner om Guds evige trofasthet, tross sin høye alder og de begrensninger den medfører.

2020-srAlbinas-80-jubileum-276-scaled.jpg

VARM FEIRING: Gratulantene stod i kø og minnene var mange etter et så langt ordensliv.

 

Les mer: